Gemenskapens projekt 2012/Bokscanner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ansökt belopp: 3490 SEK.

Ansökan

Ansöker om bidrag till en bokscanner för Wikiprojekt: ”Wikisource:Projekt Bibelöversättningar” på svenska Wikisource. Målet är att ladda upp faksimiler av 1526 och 1536 års bibelöversättningar, samt börja hämta OCR till NT i 1541 års översättning. Jag har även andra översättningar tillgängliga för uppladdning: Gezelii, Myrbergs, Melin, Lisco, Rudin, Åkeson. Men dessa ligger längre fram i tidsplanen och ryms kanske inte alla inom detta bidrag. Tidshorisonten är i de fallen mer svåröverskådlig och det går inte idag att lämna garantier om när dessa kommer att laddas upp, och hur mycket som ryms inom scannerns livslängd.

Kostnadsberäkning

En PLUSTEK OPTICBOOK 3800 kostar enl webbkällor: 3490 SEK.

Alternativt PLUSTEK OPTICBOOK 4800 enl samma källor: 4790 SEK.

Projektmålet

Projektmålet är att ladda upp faksimiler till 1526, 1536 samt börja ladda upp text till 1541 års svenska bibelöversättningar.

Hur förbättrar, påverkar eller stödjer projektet fri kunskap?

Texterna finns idag bara delvis tillgängliga på nätet och i böcker med ganska begränsad spridning. När texterna dessutom är tolkade och upplagda på Wikisource så finns de dessutom tillgängliga på annat sätt än i frakturstil vilket många anser svårläst. Dessa texter är viktiga för att studera det nysvenska språkets utveckling under 1500-talet. Det är också värdefullt för den som är intresserad av hur förståelsen av de bibliska språken har utvecklats. Till exempel så växer det i dessa texter i Palestina fullt med ’furuträd’ och det springer omkring ’rävar’ i öknen. I moderna biblar anges ofta här istället cedrar och schakaler.

2012-04-29

10 sidor av de hittills skannade uppladdade på prov i commons:Category:Bibelöversättningarna av år 1536 band III.

Bokscannern har anlänt!

2012-05-10

Delmål 1. Första boken avskannad. Band 62:3 av Svenska fornskriftsällskapets samlingar. Jesu Syrach Book. 203 sidor, varav 150 är uppladdade.

2012-05-22

Band 62:1 av Svenska fornskriftsällskapets samlingar är färdigskannad. Dauidz Psaltare. 371 sidor, varav 311 är uppladdade hittills. 206 av dessa var avfotograferade sedan tidigare.

2012-06-13

Bad 62:2 av Svenska fornskriftsällskapets samlingar är färdigskannad. Salomons ordspråk och Salomons wijsheet. 208 sidor varav 150 hittills är uppladdade.

Därmed är hela 1536 års bibelöversättning avskannad, eller åtminstone allt det som finns tillgängligt. Denna bibel finns till vissa delar i bara ett enda exemplar, och en av böckerna saknar titelblad och inledning till förordet.

2012-06-18

De sista filerna är uppladdade för 1536 års bibelöversättning. Totalt 574 filer med hjälp av bokskannern hittills. Återstår korrekturläsning och publicering av texten.

2012-06-19

30 sidor från Gustav Vasas bibel är skannade och under uppladdning.

Halvårsrapport juni 2012

Något mål är uppfyllt, någon är på gång, en tredje är precis startad.

  1. Bibelöversättningen av 1536 är färdiguppladdad!
  2. I NT 1526 har avskanningen och uppladdningen påbörjats. En hel del återstår.
  3. Texterna ur NT från Lindqvists tolkningar till Gustav Vasas bibel från 1541 har precis börjat läggas upp. Mycket återstår.
  4. Utanför ansökan har Johannes Evangelium ur Gustav Vasas bibel från 1541 skannats av och laddats upp.

Jag har sedan tidigare fått pengar av Wmse till programvara för OCR-tolkning av frakturstil i bland annat Fjellstedts bibel. Den tolkningen är färdig och samma programvara har använts till en lång rad andra projekt och är även nyttig i arbetet nu med att hämta texter till Gustav Vasas bibel.

Det återstår väldigt mycket arbete med att korrekturläsa ovanstående texter. Fjellstedt som består av cirka 2600 sidor frakturstil beräknas bli klar om drygt ett år, dvs knappt 4 år efter att det projektet startade. Nästan varje sida består av över 5000 bytes text, vilket totalt blir >13 000 000 bytes.

2012-07-06

Bibeln (Gustav Vasa)/S. Johannis Euangelium är nu upplagd som en kombination av en faksimil efter en skannad text ovan, och efter att text har plockats ur en (annan) bok med hjälp av skannern och ett OCR-program. I det senare var själva texten i boken delvis fri, men inte layouten och kommentarerna till texten.

2012-12-06

Hela 1526 års bibel finns nu upplagd som faksimil av en faksimil. Projektmålet är därmed uppnått före utgången av detta år. Något mål för det kommande halvåret har jag inte vågat mig på ännu, då Fjellstedts bibel börjar bli färdig och jag har velat koncentrera krafterna kring det. Det kommer dröja några månader ännu innan den bibeln är korrekturläst en gång, men därefter finns det utrymme för nya målsättningar.

Årsrapport 2012

980 sidor är avskannade och uppladdade på Commons. Just nu pågår lite långsam uppläggning av text i Gustav Vasas bibel, och ett rimligt mål vore att text ur ungefär 150 sidor läggs upp under första halvåret. Det kommer inte att synas i någon statistik på Commons, utan bara i hur textmassan på Wikisource växer. De avskannade sidorna kan inte laddas upp, men texten är fri. Här används Finereader som köpts in av wmse för min räkning.

För min del kommer jag att koncentrera det första halvåret på att korrekturläsa färdigt Fjellstedts bibel. Råtexten här kommer från Finereader. Prognosen är att detta kommer att bli färdigt under juni 2013.