Nyhetsbrev/November 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skickat!


Det har nu varit höst ett bra tag och det går för fulla muggar i föreningen. Det händer saker bland annat med centralmuseerna, Wikipedians in Residence och inom utbildningsområdet.

Rekrytering av verksamhetschef

Rekryteringen av verksamhetschef med tillträde 2013 har påbörjats; bland annat publiceras en annons i Platsjournalen i mitten av november. Se Verksamhetschef_för_Wikimedia_Sverige.

Sprid gärna ordet: Plakat

Nytt kontor

Vi söker ett nytt kontor för 6 arbetsplatser. Bör ligga nära kollektivtrafik i Stockholm. Vi kan dela lokaler tillsammans med en annan organisation som delar vår vision och verksamhet. Har du tips?

Skrivstuga på Ada day

Den 16 oktober var det skrivstuga med fokus på artiklar om kvinnliga tekniker och naturvetare, [1]

Gemenskapens projekt

Herman Lindqvist presenterar sig på finska på bokmässan i Göteborg i september 2012

Gemenskapens projekt har varit riktigt lyckade och vi har sett roliga idéer och medlemmar med otrolig energi som har genomfört dem. Ungefär halva budgeten har gått åt på halva året, så har du en idé finns alla chanser att få medel, skicka in den enligt detta: Gemenskapens projekt 2012

Föreningens bevakning av Bok- och biblioteksmässan i Göteborg skedde i år i form av ett Gemenskapens projekt. Föreningen hade alltså ingen monter, utan tyngdpunkten låg i att spela in presentationsvideos att läggas upp på Wikipedia i olika språkversioner och på att komplettera stillbildsbanken. Sju wikipedianer fotograferade och 82 intervjuoffer videofilmades på olika språk.

Referenslitteratur

Föreningen förfogar genom stöd från stiftelsen Chelha över 50.000 kronor för inköp av referenslitteratur till gemenskapen. Det mesta av pengarna finns kvar och vi vill uppmuntra fler att söka. Tanken med projektet är att köpa in referenslitteratur som enskilda användare behöver för att skriva artiklar och på andra sätt bidra till Wikipedia och de övriga projekten. Vi står för alla kostnader och ser till att boken kommer hem till dig.

Mer information finns här: Referenslitteratur

GLAMcamp

John Andersson och Axel Pettersson deltog på GLAMcamp i London. John utsågs till medlem i planeringsgruppen för konferensen GLAM-WIKI 2013 i London, en del av Europeana Awareness-projektet. Wikimedia Sverige är medarrangör för denna. Axel utsågs till medlem i planeringsgruppen för Boocamps, utbildningar av dem som arbetar inom samarbeten med arkiv, bibliotek och museer. Se vidare Johns bloggar:

Ansökan till Funds Dissemination Committee

Efter höstens strategi- och verksamhetsplaneringsmöten har vi skickat in en ansökan om bidrag från Wikimedia Foundation för kalenderåret 2013. Om det går som vi vill. får vi ett påslag på nästan 20%, vilket kommer att ge oss möjligheter att utföra ännu mer verksamhet nästa år. Besked kommer i december.

Wiki Loves Monuments

Jan Edman tar emot förstapriset i Kategori Fartyg av Lennart Guldbrandsson och Arild Vågen på FSCONS i Göteborg 10 november 2012

Tävlingen är över, totalt kom 3.351 bilder från 243 olika personer in. Se vidare Arild Vågens blogg om den svenska tävlingen!

Prisutdelningsceremonin genomfördes i år på FSCONS på IT-universitetet i Göteborg inför många åhörare den 10 november. 10 vinnare som går vidare till den internationella finalen.

Förstärkning på kansliet

Suzan Tutak började i november på kansliet som ekonomiassistent på halvtid.

Över en halv miljon artiklar på svenskspråkiga Wikipedia

Svenskspråkiga Wikipedia passerade 27 september en halv miljon artiklar! Och inte långt därefter tillkom cirka 50 000 artiklar om svampar som har robotskapats.

Kommunportalprojekt i Stockholmsregionen

Träff i Salemportalprojektet

Med stöd av de kommunala biblioteken arbetar man i några kommuner i Stockholmsregionen med portalprojekt på svenskspråkiga Wikipedia. I Salems kommun medverkar Salems hembygdsförening och den lokala Seniornet-föreningen. Anders Wennersten och Bengt Oberger deltog i en träff på biblioteket i Salemstaden 7 november för att ge tips om Wikpediaredigering och bilduppladdning.

Omvärlden i press och webb

Hembygdens helg

Wikimedia Sverige deltog den 20-21 oktober för första gången i Hembygdens helg på Historiska museet i Stockholm på inbjudan av Sveriges Hembygdsförbund att vara med på Hembygdens helg på Historiska museet 20-21 oktober. Ett bord bemannades och föredrag hölls av Anders Wennersten och Axel Pettersson. WMSE-blogg om helgen.

Urval från Wikimediabloggen

Wikimedia Sverige för andra gången över polcirkeln

Wikimedia Sverige passerar polcirkeln

Wikimedia Sverige passerade i slutet av oktober för andra gången polcirkeln på väg norrut till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Första gången i snö, och nu med bildbevis.