Lediga jobb/Verksamhetschef för Wikimedia Sverige 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tjänsten har tillsatts av Jan Ainali.

På slutet av ett år med en kraftigt utökad verksamhet står Wikimedia Sverige inför ett mycket spännande verksamhetsår 2013. Arbeta med Wikimedia Sverige i internationell miljö att tillsammans med frivilliga krafter, medlemmar, styrelsen och anställda genomföra fler samarbeten, EU-projekt och nya spännande idéer för att göra världens femte största webbplats ännu bättre och fri kunskap tillgänglig för alla!

Att jobba för Wikimedia
Wikipedia-Workshop på kontoret.
Kontoret på Hornsgatan.

Wikimedia Sverige söker en Verksamhetschef med tillträde snarast för att leda Wikimedia Sveriges kansli i Stockholm. Tjänsten är en heltidsanställning för viss tid enligt tjänstemannaavtal mellan IDEA och Unionen till och med 2013-12-31, med möjlighet till förlängning.

Arbetsbeskrivning

Målet är att stödja och marknadsföra Wikipedia, Wikimedias projekt och fri kunskap. För att göra det, ska verksamhetschefen:

 • Under styrelsen leda arbetet med att genomföra av styrelsen beslutad verksamhetsplan och säkra att verksamheten är i överensstämmelse med Wikimedia Sveriges vision, strategi och resurser.
 • Fortsätta utvecklingen av föreningen till en professionellt skött organisation, innebärande initialt framför allt utbyggnad av kansli, säkerställa en god ekonomisk och övrig administration samt framgångsrik anskaffning av finansiella bidrag till föreningens verksamhet.
 • Leda och motivera ett team anställda, som för närvarande är fyra personer med planerad ökning under 2013.
 • Stödja och uppmuntra insatserna av frivilliga i Wikimedia Sveriges aktiviteter.
 • Företräda föreningen utåt, påverka utomstående i frågor som föreningen driver samt stärka och underhålla relationer med föreningens partnerorganisationer såsom museer, universitet och systerorganisationer i andra länder.
 • Ansvara för att verkställa styrelsens beslut samt rapportera resultat, nyckeltal och avvikelser till styrelsen, och även till medlemmarna och Wikimediagemenskapen.
 • Bereda och föredra ärenden för beslut av styrelsen.
 • Ansvara för ekonomisk redovisning under föreningens kassör samt ha budgetansvar och personalansvar för föreningens anställda.
 • Stödja de frivilliga och styrelsen med informations- och PR-material.

Krav

Erfarenhet

 • Erfarenhet av flerårigt arbete från ett allmännyttigt eller ideellt område.
 • Erfarenhet av att leda personal.
 • Praktisk erfarenhet av ekonomiarbete.
 • Erfarenhet av arbete med frivilliga.
 • Erfarenhet av samarbete med styrelsemedlemmar eller styrgrupper.
 • Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kunskap, färdigheter och förmågor

 • God förmåga att ta planera och administrera.
 • God förmåga att ta övergripande beslut och ansvara för dessa.
 • Förmåga att arbeta självständigt mot angivna mål, vara lösningsfokuserad och ta egna initiativ.
 • God kommunikatör med förmåga att framföra budskap tydligt i fritt tal och till media.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • En förtroendeskapande framtoning
 • God social kompetens med förmåga att samarbeta med och inspirera frivilliga.
 • Flexibelt tänkande, med förmåga att arbeta effektivt i en växande organisation och identifiera möjligheter och hantera risker.

Önskvärt

 • Erfarenhet av kultur och arbetssätt inom Wikimediagemenskapen.
 • Förståelse av open source-gemenskapen samt erfarenhet av frågor om upphovsrätt och fria licenser.
 • Erfarenhet av personalansvar.
 • Akademisk examen.
 • Kunskap i flera språk.
 • Förståelse av projektarbete.
 • Förståelse av internetteknologier, särskilt wikis.
 • Möjlighet att arbeta på flexibel tid om nödvändigt.

Ansökan

Ansökningar med personligt brev, meritförteckning och eventuella referenser/arbetsprover skall inkomma till jobb(at)wikimedia.se senast 30 november 2012. Har du ytterligare frågor, är du välkommen att e-posta till jobb(at)wikimedia.se.

Om Wikimedia Sverige

Om föreningen

Wikimedia Sverige är en ideell förening, verksam i Sverige som verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt som till exempel Wikipedia. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering. Vi är en organisation drivna av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter.

Vi bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med gemenskapen, individer, museum, universitet, företag och media för att göra fritt licensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi vill ha nära samarbeten med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige och med den globala Wikimediagemenskapen och läsare.