Gemenskapens projekt 2012/Fornminnesjakten

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ansökan till Gemenskapens projekt 2012: Fornminnesjakten

Projektledare: Carl ”Calle” Eklund (Vivo/V-wolf)
E-post: callee@mail.nu

Projekttitel: Fornminnesjakten

Ansökt totalbelopp: 1 000 kr

Kort beskrivning: Fornminnesjakten är en fototävling för Avesta och Hedemora kommuner, knuten till Wiki Loves Monuments, samt en utflykt i dessa kommuner. Grundtanken är att locka fler bidragsgivare till Commons genom lokala insatser.

Detaljerad beskrivning: Fornminnesjakten har en lokal jury och lokala företag (i skrivande stund dock bara ett helt säkert) skänker vinster. Bilderna ingår även i Wiki Loves Monuments nationella tävling, men pågår hälften så länge. Datum för utflykten är inte klart, men bör bli 8/9 eller 15/9. Det första av dessa två datum är bättre för tävlingen, men jag som projektledare har svårt att medverka då.

Målet är att få in minst 200 bilder och fem deltagare som fortsätter bidra till Commons även efter tävlingen är avslutad. Som projektledare anser jag mig jävig och laddar därför inte upp till denna tävling, utan bara till WLM. Måluppfyllelse mäts dels genom bildräkning i den aktuella kategorin på Commons, men också genom en enkel enkät till deltagarna vid prisutdelningen och per e-post i oktober. Mina tidigare Bergslagssafaris har gett ganska bra resultat för Commonsbilder och kontakter mellan wikipedianer, men jag har inte tidigare gjort enkätundersökningar.

Jag hoppas med denna satsning nå personer som vill bidra med fri kunskap till Wikimediaprojekten, men inte kommit sig för eller vetat om att alla kan ladda upp bilder, skriva på Wikipedia eller dylikt. Jag har tidigare skapat en Facebookgrupp, men inte kommit upp i den kritiska massa av personer som krävs för att det ska bli aktivitet i diskussionerna.

Till detta projekt har jag fått pengar av Södra Dalarnas Sparbank för annonsering i lokalpressen, och som tidigare nämnts skänks någon eller några vinster av lokala företag.

Min ansökan från Wikimedia Sverige gäller två ting, som kan behandlas ihop eller var för sig. Det första är till tävlingen, där jag äskar 500 kr från föreningen för att de tre främsta bidragen ska kunna beställas som papperskopior och sättas i glas och ram, för att de aktuella fotograferna ska få dem som vinster vid prisutdelningen. Det andra är 500 kr till bensin för utflykten, som bör ge flera värdefulla bilder till Commons (bland annat saknas i skrivande stund Commonsbilder föreställande byggnadsminnet Jan-Ersgården).