Gemenskapens projekt 2012/GCU 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekttitel
GCU 2012.
Ansökt totalbelopp
20 000 kronor.
Kort beskrivning

GCU 2012 är ett ideellt projekt som ska vara under 2012 vars syfte är att öka kunskap om geocaching i Uppland, Sverige.

Detaljerad beskrivning

GCU genomför evenemang under året och om GCU hade broschyrer att dela ut och GPS-enheter att låna ut samt en projektor skulle GCU kunna genomföra introduktion i geocaching på ett sådant sätt att intresset för geocaching ökade och allt fler personer kommer ut i naturen för att både geocacha och se intressanta platser runt om i Uppland, men även hela världen om man så vill. Vilket skulle leda till att information som finns på Wikipedia skulle kunna användas och synas som beskrivning av en geocache, men även att en geocachare lägger in information på Wikipedia.

Kostnadsberäkning
 • GPS-enheter 8 000 kronor.
 • Projektor 3 000 kronor.
 • Informationsbroschyr 6 000 kronor.
 • Lokalhyra 1 500 kronor.
 • Banderoll 1 500 kronor.
Vad är projektmålet
 • Få fler aktiva geocachare i Uppland.
 • Förbättra geocacherna i Uppland.
 • Att geocaching blir en etablerad verksamhet i länet.
 • Få fler att engagera sig i Geocaching.
 • Testa möjligheten att anordna workshops som introduktion för intresserade.
Hur förbättrar, påverkar eller stödjer projektet fri kunskap?
 • Deltagarna kommer förhoppningsvis att bidra med geocacher.
 • Deltagarna kommer förhoppningsvis att bidra med kunskap i socialamedier.
 • Deltagarna kommer förhoppningsvis att bidra med kunskap till wikipedia.
Hur ska du mäta framgång, formulera mål enligt SMART?
 • minst 30 nya personer skall deltagit på något av våra evenemang.
 • minst 10 personer skall i efterhand ha bidragit med nya geocacher.
 • minst 10 skolor skall ha fått informationsbroschyrer om geocaching.
Vem är din målgrupp?

Alla som gillar att vara ute i naturen.

Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel?

Ja, 4 stycken enkla GPS-enheter skulle behövas för utbildning och utlåning.

Får du redan annat stöd till ditt projekt eller är det beroende av annat stöd för att kunna realiseras?

Nej.

Vad händer med ditt projekt efter främjandeperioden?

GCU har verksamhet året runt. Utrustningen som kommer att anskaffas kommer att nyttjas i flera år framöver.

Har du redan erfarenhet av dylika projekt?

Nej.

Varför behöver projektet pengar?

Det är en ideellförening som endast har en medlemsavgift och alla intäkter går till att genomföra evenemang för medlemmar och icke medlemmar, så det finns inte utrymme för anskaffningar.