Diskussion:Gemenskapens projekt 2012

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Lavallen (diskussionbidrag)

Material laddat med hjälp av teknikpoolen ska märkas med en särskild mall: commons:Template:Wmse-teknikpool. Finns det en motsvarande mall för "Gemenskapens projekt"?

Ainali (diskussionbidrag)

Nej, jag tror inte att det gör det än, men det vore en mycket bra idé att skapa en sådan.

Lavallen (diskussionbidrag)

Enda haken är väl att just bokscannern kan ge upphov till många mer filer än många andra produkter tillsammans.

Ainali (diskussionbidrag)

Hake och hake, det är ju ändå det enklaste sättet att hålla reda på totalen. Går det att sätta till ett projekt-ID på något sätt på mallen så att det går att se hur många filer som varje projekt genererar?

Lavallen (diskussionbidrag)

Asså LiquidThreads....

Det enklaste är att då låta projekt-ID't lägga i en kategori för varje delprojekt.

Men det går också att lösa genom att låta en bot bläddra igenom alla mallar.

Ainali (diskussionbidrag)

Ungefärligen så här då? {{WMSE-Gemenskapens projekt|Bokscanner}} som gör att filen hamnar i kategorin Media created by the community driven project Bokscanner funded by Wikimedia Sverige som i sig är en underkategori till Media created by community driven projects funded by Wikimedia Sverige.

Lavallen (diskussionbidrag)

örsökte skapa ngt sådant, men begrep mig inte på de "internationella" funktionerna i mallarna på Commons.

Förläng ansökningstiden

5
ArildV (diskussionbidrag)

Ansökningstiden har gått ut men det återstår fortfarande 30000 kronor att fördela. Jag skulle föreslå att vi förlänger ansökningstiden och går ut med påminnelse igen på alla projekten.

Prolineserver (diskussionbidrag)

En deadline blev egentlingen meningslös sedan vi kör på först till kvarn och ansökningar samlas inte.

Sertion (diskussionbidrag)

Det finns fler ansökningar, men jag har inte haft tid att gå igenom dem.

Ainali (diskussionbidrag)

Jag tycker också att vi helt kan öppna upp för löpande ansökningar så länge det finns outnyttjade medel.

Haxpett (diskussionbidrag)

Anledningen till att ha ett sista datum var att projekten skulle hinna genomföras och rapporteras inom "Fas A". Men jag håller med om att det är dumt att ha ett slutdatum. Låt det löpa tills pengarna är slut.

Ainali (diskussionbidrag)

Med tanke på Fas A och B i tidplanen är det bra om de projekt som beviljas i fas A är inrapporterade absolut senast sista juni, helst tidigare så att vi kan rapportera hur det går också. kan detta vara en bra tidplan om man räknar bakifrån?

  • 15 juni, färdigrapporterat
  • 1 april, beslut om beviljade projekt
  • 18 mars, sista ansökningsdag
  • så snart som möjligt, öppna för ansökan
Haxpett (diskussionbidrag)

En alternativ start är att meddela en första dag för ansökningar och bevilja dom ansökningar som uppfyller kraven i den ordning dom kommer in tills pengarna är slut. Dock kan det vara bra att ha en sista ansökningsdag för att säkerställa att projekt hinner genomföras och återrapporteras inom fas A.

  • så snart som möjligt, meddela första dag för ansökningar
  • 1 mars, öppna för ansökningar
  • när pengarna är slut, eller 30 april, sista ansökningsdag
  • 15 juni, färdigrapporterat
Ainali (diskussionbidrag)

Ja, det är ett sätt. Den stora fördelen är att projekten kan komma igång snabbt, nackdelen är att om ett bra projekt som kommer in sent kanske det inte finns några pengar kvar. Fast då går den ju alltid att flytta till först i kön i nästa ansökningsomgång.

Haxpett (diskussionbidrag)

Om vi har ett fast datum kommer ett bra projekt som kommer in sent ändå att bli utan pengar eftersom sista dag för ansökningar redan har passerats. Hur snabbt tror vi det kommer in nog med bra ansökningar, och är vi optimister som tror att alla pengarna kommer att ta slut för den här omgången?

Ainali (diskussionbidrag)

Det har du rätt i, och om man ser till förra omgången så hade inte utfallet (annat än möjligen till storleken på det beviljade beloppet) blivit annorlunda.

Julle (diskussionbidrag)

Aporopå tidsperioder, "Wikimedia Sverige utlyser 75.000 kr till Gemenskapens projekt fas 1. Projekten ska vara förenliga med Wikimedia Sveriges stadgar och verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Projekt måste realiseras och rapporteras under första halvan av 2012" antyder att ett projekt som skulle genomföras i höst, eller för den delen i augusti, skulle behöva vänta till nästa ansökningsomgång. Det är problematiskt, eftersom vissa projekt kan behöva bokningar, planering och så vidare flera månader i förväg, vilket är svårt om man inte vet om de är ekonomiskt genomförbara. Är det tanken? I så fall, vad är det man vinner som uppväger problemet med att vissa projekt får låta bli att genomföras? Om inte, borde det inte förtydligas att så inte är fallet?

Ainali (diskussionbidrag)

Mycket bra synpunkt. Det hela är lite klurigt eftersom att vi behöver halvtidsrapportera till WMF vad vi har gjort i fas 1 för att få pengar i fas 2. Men å andra sidan skulle vi kunna rapportera att vi har ett bra projekt som har beviljats på gång, där planering och bokning redan har påbörjats, men att de mätbara resultaten inte kommer förrän i slutet av året. Kanske ska man formulera om det som "Projekt måste påbörjas och rapporteras under första halvan av 2012. Projekt som kan slutrapporteras under första halvan av 2012 kan komma att prioriteras."

Julle (diskussionbidrag)

Man skulle kunna koppla beviljandet av stöd till projekt som inte kommer att kunna färdigrapporteras under juni till att de åtminstone lämnar in en kort delrapport till WMSE.

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, det låter som en mycket bra idé.

Julle (diskussionbidrag)

Man kan tycka att om det finns behov av pengar flera månader i förväg för att det hela måste planeras eller sättas i rullning, så kommer det också att finnas någonting att säga i förväg.

Det finns inga äldre ämnen