Gemenskapens projekt 2012/Deltagande på OKfestival

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sökande:

John Andersson/Användare:Jopparn

Projekttitel

Deltagande på OKfestival fredagen den 21:a september

Ansökt totalbelopp

550 kronor

Kort beskrivning (max 100 ord)

Jag reser på weekend-semester till Helsingfors nästa helg och jag skulle vilja delta på OKfestivalens sista dag, och rapportera tillbaka därifrån. Då hålls ett antal föreläsningar gällande digitalisering av mode vilket är ett tema som jag och Axel planerar ett editathon och en fotosafari på Nordiska museet (i samarbete med Europeana Fashion) vilket vore värdefullt. Därtill vore det ett bra läge att försöka identifiera några finska wikipedianer eller andra finnar som är aktiva inom fri kunskap för att lägga en grund för Nordiskt samarbete. Det hela genomförs som en del av Europeana Fashion, men med det här upplägget bjuder jag på resekostnad och traktamente då det inte vore det mest högprioriterade att lägga vår begränsade resebudget på och jag vill ha kvar de pengarna för mer högprioriterade saker.

Kostnadsberäkning

Inträdde 50 euro (cirka 420 kronor). Lokaltrafik till och från mitt hotell till konferensen (70 kronor). Lunch (60 kronor). Jag står själv för resan till Helsingfors och hotellvistelse.

Vad är projektmålet?

Målet är att lära mig mer om pågående arbete att digitalisera mode för kommande projekt i Sverige samt om möjligt nätverka med finska wikipedianer som kan vara med där.

Hur förbättrar, påverkar eller stödjer projektet fri kunskap?

Mode är ett mycket eftersatt område på svwp och vi skulle behöva öka vår täckning på det området för att attrahera nya grupper med bidragsgivare och fylla upp kunskapsluckorna. Här kan vi lära oss vad som redan görs av andra aktörer och organisationer och vilket material som finns att tillgå. WMSE har som mål att öka samarbetet mellan de nordiska chaptren och att träffa wikipedianer från de andra nordiska länderna förenklar det arbetet. Risken är förstås att de inte kommer att vara någon som i slutändan dyker upp från WMFI (trots att de ursprungligen skulle ha anordnat ett editathon där), men jag har skrivit till de som anordnar festivalen och frågat och kommer även att skriva direkt till WMFI för att höra om de har någon som deltar där och om vi kan träffas. Utöver representanter från WMFI finns det däremot garanterat även personer som är aktiva inom fri kunskap från Finland där som är värda att tala med och som kan hjälpa till att facilitera vårt nordiska samarbete. WMSE blir representerade på ytterligare ett evenemang och jag kan prata med folk om vårt arbete och våra projekt.

Hur ska du mäta framgång, formulera mål enligt SMART?

Att jag deltar i och rapporterar hem från åtminstone två föreläsningar om digitalisering av mode och hur vi kan koppla det till vårt kommande event (exempelvis om vi ska bjuda in några speciellt skickliga föreläsare som deltog där, vilket fritt material som redan finns som vi skulle kunna använda etc.) Att jag identifierat och talat med åtminstone två finska wikipedianer eller två finnar som har projekt som vi skulle kunna delta i inom ramen för Nordiskt samarbete eller om WLPA.

Vem är din målgrupp?

Den som främst gagnas av detta är WMSE i förberedandet av andra event.

Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel?

Nej.

Får du redan annat stöd till ditt projekt eller är det beroende av annat stöd för att kunna realiseras?

Nej.

Vad händer med ditt projekt efter främjandeperioden?

Erfarenheterna syftar till att gagna kommande projekt så där kommer de att arbetas in. Jag kommer även att skriva en kortare rapport om vad det talades om och hur det kan kopplas till de projekten. Om någonting är speciellt intressant kan jag även skriva ett blogginlägg om det hela.

Har du redan erfarenhet av dylika projekt?

Jag har även deltagit på bland annat Wikimania i Washington och har en master i Europastudier, så jag vet hur jag bör föra anteckningar från föreläsningar för att få med det viktigaste.