Gemenskapens projekt 2012/Fotoevenemang med Internationella bekantskaper

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Adressuppgifter till projektledare/deltagare (namn, adress, e-post, användarnamn) Sophie Österberg/Eihpossophie

Projekttitel Wiki Loves Monuments tävling tillsammans med Internationella bekantskaper 16 september.

Ansökt totalbelopp 1000 SEK

Kort beskrivning (max 100 ord) Söndagen den 16 september arrangerar Arild Vågen och jag från WMSE tillsammans med Internationella bekantskaper en fotosafari med fokus på monument som ingår i Wiki Loves Monuments tävlingen. Vi har planlagt en runda i Gamla stan med tio monuments som kan fotas under dagen. Vi möts upp i Fenix, Int. Bekantskapers lokaler på förmiddagen för att dela ut karta och har sedan en återträff för att hålla en liten tävling där vi visar varandra våra bilder. Under denna tävling vore det mysigt att kunna erbjuda lite fika till de deltagare som är med. Jag uppskattar att det kommer 20 deltagare under denna dagen och skulle vilja ha möjlighet att bjuda dem på fika för 50 SEK styck. Det blir totalt 1000 SEK.

Detaljerad beskrivning

Kostnadsberäkning

20 personer a 50 SEK = 1000 SEK

Vad är projektmålet?

Att främja ett långsiktigt samarbete med Int. Bekantskaper och att få in fler foton till WLM tävlingen.

Hur förbättrar, påverkar eller stödjer projektet fri kunskap?

Det ska sägas att de monument som ska fotas redan har foton som det är men uppmärksamhet riktas fortfarande mot möjligheten att bidra till Wikimedia Commons och andra Wiki-projekt. Dessutom visar statistik ifrån Holländska deltagare i WLM att de fortsätter bidra till diverse Wiki-projekt efter att ha fotat och laddat upp till WLM tävlingen. Det stödjer således fri kunskap genom att uppmärksamma möjligheten till att bidra samt att öppna upp för samtal om fria licenser under själva tävlingen.

Hur ska du mäta framgång, formulera mål enligt SMART?

  • Specifik - Att kunna erbjuda fika som en del i tävlingen som en trevlig gest.
  • Measurable - Genom de foton som laddas upp och det antal som deltar.
  • Attainable - Det är lite svårt då deltagande är frivilligt så det får bli en förhoppning om att många vill delta.
  • Relevant - Det är högst relevant för att främja ett ökat deltagande i WLM.
  • Timely - Det är ingen direkt tidsplan då det är en specifik dag då deltagande och uppladdande av foton sker.

Vem är din målgrupp?

De som frivilligt vill komma den 16 september dit självklart alla är välkomna. Dock har vi främst engagerat deltagare ifrån Int. Bekantskaper.

Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel?

Lån av kameran vore fördelaktigt.

Får du redan annat stöd till ditt projekt eller är det beroende av annat stöd för att kunna realiseras?

Nej.

Vad händer med ditt projekt efter främjandeperioden?

Det sker förhoppningsvis igen, dock genom andra aktiviteter med Int. Bekantskaper.

Har du redan erfarenhet av dylika projekt?

Ja men inte inom WMSE.