Projekt:Wiki takes Norrköping/Rapport och utvärdering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Samling på museet innan deltagarna gick ut på stan.

Wiki takes Norrköping var är en fototävling som arrangerades av Wikimedia Sverige i samarbete med Arbetets museum i Norrköping lördagen 12 maj 2012. Det var det första försöket att ett testa konceptet Wikipedia takes i Sverige. Tävlingen hade tre syften; a) att förbättra och utöka bildmaterialet på commons; b) att testa konceptet Wiki takes; och c) att få kontakt med Wikipedianer runt om i Sverige som är intresserade av att anordna liknade evenemang under WLM 2012.

Utvärdering från tävlingsledningen sida

Ansvariga för tävlingen var:

Föreningssekreteraren Jakob Hammarbäck hjälpte till med att ordna samarbetet med Arbetets museum.

Noteringar från evenemanget

Bra saker:

 • vi hade ett utmärkt samarbete med Arbetets museum
 • vi hade en bra mix av objekt att fotografera
 • valet att genomföra det i en mindre stad kan ha bidragit till att det uppmärksammades mer i lokala medier (mindre konkurrens)
 • vi fick in fler bilder än vi hade räknat med
 • den flitigaste fotografen i tävlingen kom från en lokal fotoklubb och hade aldrig bidragit tidigare
 • ytterligare en deltagare från Norrköping hade läst om tävlingen i tidningen samma dag.
 • Norrköping är en inspirerande miljö att fotografera i.

Saker som kunde gjorts bättre:

 • varje lag hade inte tillgång till en egen dator för uppladdning
 • vi hade bra lokaler på museet, men skyltningen var inte optimal (vi borde haft med vår stora roll-up)
 • det fanns felaktigheter/otydligheter kring några adresser i listan över objekt

Dåliga saker:

 • vi missade att be deltagarna ta referensbilder vilket hade underlättat identifieringen av bilderna i efterhand.
 • internetuppkopplingen var långsam på museet
 • dokumentationen kring verktyget som används för alla Wiki takes... är bristfällig och vi bör formulera en engelsk återkoppling på den punkten
 • trots löften om betalda resor och boende fick vi inga Wikipedianer från andra delar av Sverige än Stockholm att delta. Deltagarna var också i hög grad redan aktiva i föreningen.

Smarta mål

Inför tävlingen formulerade vi fem smarta mål:

 • minst 20 deltagare
  • Utfall: 10 (?) dök upp
 • minst en fotoklubb involverad
  • Utfall: vi fick kontakt med en fotoklubb, en person från klubben dök upp (personen bidrog med flest bilder av alla deltagande)
 • minst 300 bilder
  • Utfall: vi fick in knappt 500 bilder
 • minst tre omnämnande i pressen
  • Utfall: vi fick en god lokal uppmärksamhet med artiklar inför tävlingen och ett tv-reportage.
 • samarbete med minst 1 institution i Norrköping
  • Utfall: vi hade ett utmärkt samarbete med Arbetets museum som lånade ut en stor lokal på museet åt hos och hjälpte till med marknadsföringen.

Ekonomiskt utfall

Tävlingen hade en total budget på 20000 kronor varav hälften kom från Wikimedia Sverige och hälften från .SE. Vi spenderade betydligt mindre än så. Totalt spenderade vi Y kronor på reseersättning och mindre summor på priser. Anledningen till att vi spenderade betydligt mindre pengar än vi räknade med i budgeten var att vi misslyckades med att få dit Wikipedianer från andra delar av Sverige.

Rekommendationer för kommande evenemang

 • alla objekt som ska fotograferas borde göras tillgängliga för deltagarna på en karta med koordinater/adresser för att deltagarna ska hitta objekten lättare och inte behöver spendera tiden med att märka ut objekten på kartor.
 • varje lag bör ha tillgång till en dator för uppladdning av bilder och en smartphone för navigering med hjälp av objektkartan (se ovan)
 • ett lyckat lokalt engagemang kräver att man är ute i god tid.
 • det är viktigt att informera deltagarna om att poängsystemet baseras på antalet objekt man fotograferar, och inte antalet bilder man tar.
 • konceptet och uppladdningsformuläret underlättar för nybörjare men inte för vana användare och därmed bör det inte användas vid evenemang med uteslutande vana användare.

Sammanfattning

Vi har ovan redovisat de smarta målen och utfallet. Smarta mål är ett sätt att mäta hur vi lyckats med projektets syfte. I projektplanen formulerade vi tre övergripande mål med projektet:

 • Förbättra bildmaterialet på Commons. Norrköping har en intressant historia och många kulturhistoriska miljöer (inklusive unika industrilandskap) som är dåligt täckta på Commons.
 • Pröva konceptet inför Projekt:Wiki Loves Monuments 2012 så att vi kan genomföra det lokalt på olika platser i Sverige under tävlingen samt förhoppningsvis ha ett framgångsrikt exempel att visa upp för samarbetspartner inför kommande evenemang.
 • Vi vill få personer från andra delar av landet att vara med för att framöver, och under WLM 2012, kunna arrangera Wiki takes i sina hemtrakter.

Det första målet uppfyllde vi och överträffande de förväntningar vi hade på antalet bilder. Vi tycker också att vi lyckades med att testa konceptet på ett bra sett och visa att det fungerar. Allt fungerade inte perfekt, men vi har fått bra lärdomar inför framtida liknande evenemang. Därtill kom projektet att få positiv uppmärksamhet i massmedia och vi har goda chanser att bygga vidare på samarbetet med Arbetets museum. Det tredje målet misslyckades vi med.

Så vad kan vi ta med oss från projektet:

 • konceptet fungerade och trots en del brister lockar projektet till nya försök
 • det fungerade bra att arrangera evenemanget i en stad av Norrköpings storlek
 • vi måste fundera mer generellt inom föreningen på hur vi får fler nya människor att engagera sig i föreningen och de aktiviteter vi genomför

Återkoppling från deltagare

Alla deltagare; fyll gärna i här!

Bra saker:

Saker som kunde gjorts bättre:

 • Om det hade gått att exportera hela listan till en karttjänst som kunde användas i mobilen. Nu gick det antingen att se dem en och en från listan, eller genom att manuellt rita upp dem på en papperskarta. Då antalet inte var jättemånga kan det vara värt att skapa en sådan karta manuellt om inte tävlingsverktyget får stöd för det. 22 maj 2012 kl. 21.59 (CEST)
 • Se till att det inte blir stora kluster med många högpoängare i samma område som kan ha en avgörande roll för tävlingen. Ainali (diskussion) 22 maj 2012 kl. 21.59 (CEST)[svara]
 • Föreningen kanske ska ha en minneskortsläsare att låna ut tll sådana här evenemang, det blev lite av en flaskhals nu. Ainali (diskussion) 22 maj 2012 kl. 21.59 (CEST)[svara]

Dåliga saker:

Länkar