Kandidater 2013/Mattias Blomgren

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mattias Blomgren.

Verkligt namn och bostadsort

Mitt namn är Mattias Blomgren och jag bor i Göteborg.

Motivering till kandidatur

Jag kandiderar för att jag vill vara med att göra Wikipedia bättre och sprida kunskapen om det. När jag började skriva artiklar var det inom mitt intresseområde historia, där jag såg ett behov av att utöka och förbättra artiklarna. Engagemanget har med tiden blivit större genom bland annat wikifikor där man träffar wikipedianer i verkligheten, vilket jag anser är det bästa sättet att skapa ett gott samarbete mellan användarna. Det jag vill bidra med är ett aktivt användarperspektiv.

Jag vill engagera mig i att göra det historiska material som finns i svenska arkiv tillgängligt för Wikipedia. Kunskap är till för att spridas, vilket är Wikipedias syfte.

Jag har varit ledamot av styrelsen under ett år och varit med och utvecklat verksamheten med ett kansli och där vi avslutade 2012 med att rekrytera en verksamhetschef. Genom detta står föreningen inför nya utmaningar och en spännande framtid, vilken jag vill vara med och leda. Jag kandiderar därför nu till ordförandeposten.

Erfarenhet av aktivitet på Wikipediaprojekt och/eller insatser för Wikimedia Sverige

Jag började redigera på Wikipedia i juli 2009, företrädesvis historiska artiklar. På Bokmässan 2010 träffade jag flera trevliga Wikipedianer, vilket resulterade i att jag engagerade mig i att anordna wikifikor i Göteborg, vilket nu blivit en regelbunden aktivitet med träffar den första måndagen i varje månad. I juli 2011 blev jag administratör och jag deltog i Wikipedias monter på Bokmässan 2011.

Jag har också startat Projekt Göteborg på Wikipedia med syftet att utöka antalet artiklar, och förbättra artiklarna, om Göteborg. Därför blir det också en del fotograferande för Wikipedia och arrangerande av fotosafaris i Göteborg. För att stödja projektet med bilder, ritningar och annat material har jag varit med att ta kontakt med Regionarkivet i Göteborg för göra kulturarvet därifrån tillgängligt för Wikipedia. Detta är något jag kommer att fortsätta arbeta med under 2013.

Expertis eller erfarenhet från något av fokusområdena

Jag är systemvetare och arbetar med verksamhetsanalys och hur IT skall stödja verksamheten. I det arbetet ingår även projektledning, där jag varit ansvarig för ett antal projekt.