Kandidater 2013/Kristina Berg

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Verkligt namn och bostadsort

Kristina Berg, bor i Stockholm

Motivering till kandidatur – varför vilja vara med som funktionär

Jag är imponerad av hur svenska Wikimedia utvecklats de senaste åren. Jag vill gärna gå in i styrelsen och bidra med mina erfarenheter av mer än tio års arbete med kunskapsuppbyggnad, förvaltning och förmedling inom GLAM-sfären.

Erfarenhet av aktivitet på Wikipediaprojekt och/eller insatser för Wikimedia Sverige

De senaste åren har jag aktivt arbetat för att museerna som en självklar del av sitt traditionella förmedlingsuppdrag ska webb-publicera högupplösta foton och texter med tydlig uppmärkning av rättighetsnivå (företrädesvis Public Domain och CC-by). En viktig del av detta arbete är webbpubliceringsverktyget digitaltmuseum.se som också fått en allt tydligare koppling till wikipedia-artiklar. Jag har under 2012 deltagit i flera möten kring Centralmuseernas respektive Riksantikvarieämbetets Wikipedia-projekt och även varit med på ett edit-a-thon på Hallwylska museet.

Expertis eller erfarenhet från något av fokusområdena enligt föreningens verksamhetsplan 2012

Med upparbetade nätverk inom GLAM-sfären och erfarenheter av många spretiga samarbeten hoppas jag kunna vara en resurs när det gäller institutionskontakter med koppling till verksamhetsplanens fokusområden Kvalitet och Outreach.