Revisionsberättelse 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2011 | 2013 >>

Revisonsberättelse för Wikimedia Sverige 2012

Verksamhetsrevision

Jag har granskat de verksamhetsrelaterade aspekterna av Wikimedia Sveriges verksamhet, främst i form av protokoll från styrelsemöten. Jag har även erbjudit styrelsens medlemmar möjligheten att tala privat med mig om de vill ta upp något som de inte skulle vara bekväma med att ta upp öppet.

I samband med att den tidigare ordföranden stod i begrepp att rekryteras till tjänsten som verksamhetschef fördes en diskussion mellan några medlemmar och revisorer för att säkerställa att en problematisk jävssituation inte skulle uppstå.

Inget som framkommit vid granskning av dokument eller diskussioner har givit orsak att misstänka att styrelsen inte skulle ha skött sina åtaganden i enlighet med föreningens stadgar. Med detta som bakgrund rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Kristoffer Mellberg 2013-03-08