Revisionsberättelse 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2012 | 2014 >>

Revisionsberättelse från KPMG

Revisionsberättelsen från KPMG.

Granskningsberättelse från Kristoffer Mellberg

Jag har granskat de verksamhetsrelaterade aspekterna av Wikimedia Sveriges verksamhet, främst i form av verksamhetsberättelsen och protokoll från styrelsemöten. Jag har även erbjudit styrelsens medlemmar möjligheten att tala privat med mig om de vill ta upp något som de inte skulle vara bekväma med att ta upp öppet.

Inget som framkommit vid granskning av dokument har givit orsak att misstänka att styrelsen inte skulle ha skött sina åtaganden i enlighet med föreningens stadgar. Med detta som bakgrund rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Kristoffer Mellberg 2014-03-13

Undertecknad version