Budget 2013

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Preliminär budget 2013)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2012 | 2014 >>

Intäkter

SEK
Medlemsavgifter 15.000
Donationer 20.000
WMF bidrag 2.350.000
Ränta, försäljning 15.000
Andra bidrag 1.835.000
Wiki Skills 235.000
Europeana Awareness 230.000
TOTAL 4.700.000

Kostnader

Ej personal Personal Total
SEK SEK SEK
Möjliggörande 750.000 550.000 1.300.000
Årsmöte 5.000 5.000
Verksamhetsplanering 10.000 120.000 130.000
Intern kommunikation, porto 5.000 30.000 35.000
Styrelsemöten 5.000 5.000
Styrelsens resor 30.000 30.000
Verksamhetsutveckling, litteratur, utbildning 10.000 10.000
Kontor 315.000 315.000
Telefon, internet, kommunikation 55.000 55.000
Datorutrustning 40.000 40.000
Serverkostnader 20.000 20.000
Förbrukningsvaror 30.000 30.000
Administrativa omkostnader 10.000 125.000 135.000
Bankavgifter 5.000 5.000
Postbox, andra postkostnader 3.000 3.000
Annat PR-material 7.000 25.000 32.000
Andra annonser 1.000 1.000
Webbplatsutveckling 20.000 20.000
Försäkringar 25.000 25.000
Bokföring, revision 75.000 150.000 225.000
Juridik 30.000 30.000
Andra personalkostnader 5.000 5.000
Andra personalresor (t.ex. Chapters meeting) 40.000 40.000
Fundraising 100.000 100.000
Annat 4.000 4.000
Frigöra innehåll 110.000 1.025.000 1.135.000
Information om fria licenser 10.000 40.000 50.000
Påverka organisationer 50.000 685.000 735.000
Praktiskt stöd 50.000 300.000 350.000
Fri kunskap i utbildning 80.000 775.000 855.000
Wikipedia i utbildning 75.000 730.000 805.000
Frigöra forskning 5.000 45.000 50.000
Stöd till gemenskapen 619.000 345.000 964.000
Stöd till aktiva skribenter 439.000 100.000 539.000
Underrepresenterade grupper 40.000 110.000 150.000
Möten för aktiva skribenter 100.000 75.000 175.000
Ämnesexperter 40.000 60.000 100.000
Läsardeltagande 75.000 225.000 300.000
Utbilda allmänheten 60.000 150.000 210.000
Användbarhet 10.000 40.000 50.000
Feedback från läsare 5.000 35.000 40.000
Information om fri kunskap 90.000 210.000 300.000
Råd till politiker och myndigheter 20.000 50.000 70.000
Påverka politiker 45.000 70.000 115.000
Påverka institutioner 25.000 90.000 115.000
TOTAL 1.724.000 3.130.000 4.854.000