Årsmöte 2012/Budget 2012

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Budget 2012)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2011 | 2013 >>

Intäkter

typ SEK %
Tillgångar 1 298 125.42 45.0
Ingående balans[1] 1 251 818.74 43.4
Kortfristiga fordringar 53 815.00 1.9
Kortfristiga skulder -7 508.32 -0.3
Projektbidrag 1 518 400.00 52.7
Wikimedia Foundation 783 200.00 27.2
Wiki skills 203 000.00 7.0
Europeana Awareness 412 200.00 14.3
Stiftelsen Chelha 120 000.00 4.2
Intäkter 65 000.00 2.3
Medlemsavgifter 15 000.00 0.5
Donationer 30 000.00 1.0
Övriga intäkter 20 000.00 0.7
Total 2 881 525.42 100.0

Kostnader

FTE Investeringar
Fas A Fas B Total Fas A Fas B Total
FTE FTE FTE SEK SEK SEK
Stöd till gemenskapen
Teknologi 0.03 0.02 0.05 100000 50000 150000
Referensarbeten 0.05 0.06 0.11 50 000 0 50 000
Gemenskapens projekt 0.05 0.05 0.1 75000 75000 150000
Edit-a-thons 0.06 0.05 0.11 30000 30000 60000
Total 0.19 0.18 0.37 255000 155000 410000
Kvalitet
Undersökningar 0 0.04 0.04 0 5000 5000
Innehållsdonationer 0.2 0.1 0.3 30000 20000 50000
Identifiera kvalitetsbrister 0 0.08 0.08 15000 0 15000
Flygfoton 0.01 0.01 0.02 10000 10000 20000
Total 0.21 0.23 0.44 40000 50000 90000
Outreach
Wiki-skills 0.26 0 0.26 77 382 0 77 382
PPI 0 0.1 0.1 0 50 000 50 000
Studentklubbar 0 0 0 0 0 0
Skapa kontakter 0 0 0 0 0 0
Nordisk samarbete 0 0 0 45 000 0 45 000
Europeana Awareness 0.73 0 0.73 20 000 0 20 000
Total 0.99 0.1 1.09 142 382 50 000 192 382
Möjliggörande
Administration 0.04 0.02 0.06 30 000 20 000 50 000
Intern kommunikation 0.03 0.01 0.04 5 000 0 5 000
Bokföring/Ekonomi/Revisor 0.02 0.01 0.03 25 000 25 000 50 000
PR 0.05 0.02 0.07 30 000 10 000 40 000
Fundraising 0.1 0.05 0.15 10 000 0 10 000
Juridisk rådgivning 50 000 0 50000
Kontorshyra 40000 10 000 50 000
Kontorsutrustning 40 000 20 000 60 000
Styrelsens resor 50 000 0 50 000
Anställdas resor 50 000 30 000 80 000
Årsmöte 10 000 0 10 000
Oförutsedda utgifter 111 300 46 200 157 500
Total 0.24 0.11 0.35 451 300 161 200 612 500
TOTAL 1.63 0.62 2.25 888 682 416 200 1 304 882

Sammanfattning

En FTE motsvarar 700 000 kr.

Staff Investeringar Total
Per focus area FTE SEK % SEK % SEK %
Community support 0.37 259 000 % 410 000 % 669 000 23.2
Quality 0.44 308 000 % 90 000 % 398 000 13.8
Outreach 1.09 763 000 % 192 382 % 955 382 33.2
Enabling 0.35 245 000 % 612 500 % 857 500 29.8
Total 2.25 1 575 000 % 1 304 882 % 2 879 882 100.0
  1. Innehåller den första delen av WMFs verksamhetsbidrag 2012 med 1 198 482.00 kr. (41.6%)