Budget 2011

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2010 | 2012 >>

Alla belopp är angivna i svenska kronor.

Se även

Intäkter

INTÄKTER
Budget 2011 Utfall 2010 Budget 2010 Kommentar
1110 Årsavgifter 13 000 12992,85 16 000
1200 Donationer 300 000 297096,65 50 000
1500 Övrigt 0 10120 0
1300 Projektbidrag 130 600 0 10 000 Internet i Sverige, Bokmässan (redan beviljade)
1310 Wikimedia Foundation Grants 13 100 0 0 (redan beviljat)
Summa intäkter 456 700 320209,5 76 000

Kostnader

Kostnader
Typ Specifikation Budget 2011 Utfall 2010 Budget 2010 Kommentar
Administrativa omkostnader 2110 Förbrukningsvaror kontorsmaterial 500 0 150
2210 Bank och betalningsavgifter 6 000 4 998,17 750
2220 Postbox 1 750 1 712,50 1 750
2300 Årsmöte 2 000 3375 5 000
2230 Server 1 500 303 5 000
2150 Teknikinköp 10 000 0 0
Resor 4001 Chaptersmöte 3 000 0 3 000
4002 Wikimania 8 000 0 8 000
4003 Nordenmöte 3 000 0 3 000
4004 Planeringsmöte hösten 3 000 0 3 000
Infomaterial 3000 15 000 11 995,59 12 600
Mässor och evenemang 4111 Bokmässan 50 000 23 425,75 16 000 25 000 täcks av bidrag
4121 GLAM-Wiki 15 000 0 0
4122 Wikipedia Academy 0 9 395 10 500
4110 Närvaro på mässor 30 000 0 0
Övrigt 4220 Fotosafaris 10 000 1 918,54 2 000
4211 Lokala aktiviteter 6 000 0 6 000 Tidigare lokala ombud
4212 Internet i Sverige 105 600 0 0 Täcks av bidrag
4213 Wikipedia 10 år 28 000 0 0 13 100 täcks av bidrag
4214 Filmprojekt 20 000 0 0
4215 Stöd till gemenskapens projekt 50 000 4 103,39 15 000
Oförutsedda utgifter 5200 30 000 2 444,62 6 000
Fundraising återbetalning Wikimedia Foundation 5100 148 000 0 0
Summa utgifter 546 350 63 671,56 99 750