Budget 2010

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2011 >>

Här är budgeten som årsmötet 2010 beslutade.

Alla belopp är angivna i svenska kronor.

INTÄKTER
Budget 2010 Kommentar
Årsavgifter 16 000 möjligen tappar vi några medlemmar
Gåvor 10 000 I år har vi Payson igång från start
Donationer 40 000 osäker uppskattning
Bidrag 10 000 För hantering av bilder som donerats
Summa intäkter 76 000


UTGIFTER
Typ Specifikation Budget 2010 Kommentar
Administrativa omkostnader frimärken mm 150
Bankgiro och internetbank 750
Postbox 1 750
Årsmöte Fika och resor 5 000
Resor Chaptersmöte 4 000 bidrag
Wikimania Gdansk 8 000 stipendium
Nordenmöte 4 000 bidrag
Planeringsmöte hösten 3 000
Oförutsedda resor 6 000
Infomaterial 12 600
Wikipedia Academy Resebidrag 10 500 8 000 är sen faktura från 2009
Bokmässan 16 000
Övrigt Bot-server 5 000 Löpande hosting-kostnader
Bildhantering 10 000
Upphovsrättsgrupp 5 000
Förstärkningsprojektet Fotosafaris 2 000
Lokala ombud 6 000
Summa utgifter 99 750