Årsmöte 2010

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2009 | 2011 >>
 • Plats: Ekmansalen, Evolutionbiologiskt centrum, Norbyvägen 14, Uppsala universitet. Karta. Salen ligger på bottenvåningen i Kärnhuset (vita centrala huset med fönstermarkiser) mitt i EBC.
 • Vägbeskrivning: [1]
 • Datum: 27 februari
 • Tid: 10.00-12.00, registrering öppen från 09.00

Föredragningslista

 • Årsmötets öppnande
 • Upprättande av röstlängd
  • Förslag till beslut: att fastställa röstlängden till de som registrerat sig vid incheckningen.
 • Val av mötespresidium
  • Förslag till beslut: att Kristin Lilieqvist väljs till mötets ordförande.
  • Förslag till beslut: att Jan Ainali väljs till mötets sekreterare.
 • Val av rösträknare och justerare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  • Förslag till beslut: att årsmötet har varit stadgeenligt utlyst.
 • Fastställande av föredragningslista
  • Förslag till beslut: att fastställa den utskickade föredragningslistan.
 • Verksamhetsberättelse 2009, Ekonomisk berättelse 2009
  • Förslag till beslut: att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
 • Revisionsberättelse
  • Förslag till beslut: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplan 2010
  • Förslag till beslut: att anta verksamhetsplanen.
 • Budget 2010
  • Förslag till beslut: att anta budgeten.
 • Motioner och propositioner
 • Medlemsavgift/er - Kandidatlista till val av funktionärer
  • Förslag till beslut: att medlemsavgiften för fysiska personer på 100 kr är oförändrad.
  • Förslag till beslut: att medlemsavgiften för juridiska personer på 100 kr ändras till X kr.
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Mötesprotokoll

Se Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2010-02-27