Årsmöte 2010/Motioner och propositioner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Motion från Ainali

Jag yrkar att vi ska ändra andra meningen i andra stycket i §2.

Ursprungligen

Medlem som ej har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och skall avföras ur medlemsförteckningen.

Förslag

Medlem som ej har betalat medlemsavgift inom innevarande års första sex månader får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och skall avföras ur medlemsförteckningen.

--Ainali 13 december 2009 kl. 17.02 (CET)Svara[svara]

Formuleringen i förslaget är lite konstig. "sex månader på följande verksamhetsår"? Följande på vad? I den nuvarande texten så är det ju "två på varandra följande år", vilket man tolkar som att om man inte betalar medlemsavgift på två år så åker man ut. Jag skulle ändra förslaget till "Medlem som ej har betalat medlemsavgift inom innevarande års första sex månader får anses..." Plrk 26 februari 2010 kl. 12.58 (CET)Svara[svara]
Bra poäng. Jag har justerat motionen. --Ainali 26 februari 2010 kl. 18.49 (CET)Svara[svara]
Alternativt förslag: Att styrelsen får i uppdrag att ta fram en proposition till 2011 års årsmöte för att se över stadgarna vad berör utträde efter ej inbetalad medlemsavgift och rösträtt för medlemmar på årsmötet. --Schyffel 27 februari 2010 kl. 11.06 (CET)Svara[svara]