Verksamhetsplan 2010

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< 2009 | 2011 >>

Här är Verksamhetsplanen som årsmötet beslutade om.

Informera omvärlden om Wikimediaprojekten och vår verksamhet

Skylta med vår närvaro, för allmänheten och inflytelserika personer i mediabranschen, på en av Sveriges kunskaps- och informationstätaste mässor.

Träffa inflytelserika personer i branschen för fri programvara och kultur i syfte att skapa en god grund för framtida samarbeten. Vi deltar även för att visa att vi går i bräschen för fri kunskap.

Media-och partneringkontakter

Sprida en korrekt och positiv bild av Wikimedia projekten och vår verksamhet och hantera förfrågningar i samma område. Medlen är bland annat presskontaktfunktionen.

Delta på andra mässor, hålla föreläsningar etc

Främst i syfte att informera om Wikipedia.

Framtagning och spridning av informationsmaterial

För att stödja spridningen av en korrekt och positiv bild av Wikimediaprojekten och föreningen. Se även Marknadsföringsmaterial.

Verka för kvalitetsförbättringar i svenska Wikipedia och förstärkning av dess innehåll

Aktivera den akademiska världen och andra till en mer insiktsfull förståelse av Wikipedia och dess möjligheter. Wikimedia Sverige planerar ett tvådagarsevenemang vid X i 2010.

Hjälpa myndigheter och statliga verk att förstå hur Wikipedia fungerar och därigenom visa att de ligger i deras intresse både att aktivt bidra men också att det är viktigt med åtkomst till offentliga register och arkiv. Svara på remisser och agera sakkunniga i frågor som är viktiga förr oss.

Stöd till olika lokala initiativ som kan förbättra innehållet i Wikipedia.

Driva de grundläggande verksamheterna för föreningen

Medlemskontakter

Informera medlemmar om och involvera dem i föreningens verksamheter. Medlen är bloggar, sociala media, lokala träffar och inbjudan till deltagande i föreningens projekt och andra aktiviteter.

Donationer och sponsring

Attrahera individer och organisationer i Sverige att ge donationer till vår förening och WMF så våra fria projekt kan fortgå. Medlen är förfinade stödrutiner och en bra dialog med villiga sponsorer/donatorer.

Deltaga i WMF årliga fundrasingkampanj.

Kontakter med Wikimedia Foundation och andra chapters

Utbyta erfarenheter, idéer och delta i gemensamma projekt för att kunna förstärka föreningens verskamhet. Medlen är deltagande i Chaptermöte, Wikimania och andra gemensamma träffar samt ett aktivt deltagande i maillistor.

Egen administration och underhåll av marknadsmaterial

Säkra att föreningens grundläggande verksamhet i form av interna möten, ekonomiadministration, webbplats och existerande informationsmaterial sköts professionellt och korrekt. Medlen är goda rutiner och väldefinierade ansvarsroller inom styrelsen såsom ordförande, kassör och sekreterare.