Verksamhetsplan 2010

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< 2009 | 2011 >>

Här är Verksamhetsplanen som årsmötet beslutade om.

Informera omvärlden om Wikimediaprojekten och vår verksamhet

Bok och Biblioteksmässan

Skylta med vår närvaro, för allmänheten och inflytelserika personer i mediabranschen, på en av Sveriges kunskaps- och informationstätaste mässor.

FSCONS

Träffa inflytelserika personer i branschen för fri programvara och kultur i syfte att skapa en god grund för framtida samarbeten. Vi deltar även för att visa att vi går i bräschen för fri kunskap.

Media-och partneringkontakter

Sprida en korrekt och positiv bild av Wikimedia projekten och vår verksamhet och hantera förfrågningar i samma område. Medlen är bland annat presskontaktfunktionen.

Delta på andra mässor, hålla föreläsningar etc

Främst i syfte att informera om Wikipedia.

Framtagning och spridning av informationsmaterial

För att stödja spridningen av en korrekt och positiv bild av Wikimediaprojekten och föreningen. Se även Marknadsföringsmaterial.

Verka för kvalitetsförbättringar i svenska Wikipedia och förstärkning av dess innehåll

Wikipedia Academy

Aktivera den akademiska världen och andra till en mer insiktsfull förståelse av Wikipedia och dess möjligheter. Wikimedia Sverige planerar ett tvådagarsevenemang vid X i 2010.

Myndigheter och statliga verk

Hjälpa myndigheter och statliga verk att förstå hur Wikipedia fungerar och därigenom visa att de ligger i deras intresse både att aktivt bidra men också att det är viktigt med åtkomst till offentliga register och arkiv. Svara på remisser och agera sakkunniga i frågor som är viktiga förr oss.

Wikipediastöd 2010

Stöd till olika lokala initiativ som kan förbättra innehållet i Wikipedia.

Driva de grundläggande verksamheterna för föreningen

Medlemskontakter

Informera medlemmar om och involvera dem i föreningens verksamheter. Medlen är bloggar, sociala media, lokala träffar och inbjudan till deltagande i föreningens projekt och andra aktiviteter.

Donationer och sponsring

Attrahera individer och organisationer i Sverige att ge donationer till vår förening och WMF så våra fria projekt kan fortgå. Medlen är förfinade stödrutiner och en bra dialog med villiga sponsorer/donatorer.

Deltaga i WMF årliga fundrasingkampanj.

Kontakter med Wikimedia Foundation och andra chapters

Utbyta erfarenheter, idéer och delta i gemensamma projekt för att kunna förstärka föreningens verskamhet. Medlen är deltagande i Chaptermöte, Wikimania och andra gemensamma träffar samt ett aktivt deltagande i maillistor.

Egen administration och underhåll av marknadsmaterial

Säkra att föreningens grundläggande verksamhet i form av interna möten, ekonomiadministration, webbplats och existerande informationsmaterial sköts professionellt och korrekt. Medlen är goda rutiner och väldefinierade ansvarsroller inom styrelsen såsom ordförande, kassör och sekreterare.