Verksamhetsplan 2009

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

2010 >>

Informera omvärlden om Wikimediaprojekten och vår verksamhet

Skylta med vår närvaro, för allmänheten och inflytelserika personer i mediabranschen, på en av Sveriges kunskaps- och informationstätaste mässor.

Informera och träffa inflytelserika personer i internetbranschen i syfte att skapa en god grund för framtida samarbeten.

Träffa inflytelserika personer i branschen för fri programvara och kultur i syfte att skapa en god grund för framtida samarbeten. Vi deltar även för att visa att vi går i bräschen för fri kunskap.

Delta på andra mässor, hålla föreläsningar etc

Främst i syfte att informera om Wikipedia.

Framtagning och spridning av informationsmaterial

För att stödja spridningen av en korrekt och positiv bild av Wikimediaprojekten och föreningen. Se även Marknadsföringsmaterial.

Verka för kvalitetsförbättringar i svenska Wikipedia och förstärkning av dess innehåll

Aktivera den akademiska världen och andra till en mer insiktsfull förståelse av Wikipedia och dess möjligheter. Wikimedia Sverige planerar ett tvådagarsevenemang vid Stockholms Universitet i början av november 2009 (alternativt februari 2010).

Stöd till olika lokala initiativ som kan förbättra innehållet i Wikidpedia.

Driva de grundläggande verksamheterna för föreningen

Medlemskontakter

Informera medlemmar om och involvera dem i föreningens verksamheter. Medlen är nyhetsbrev, lokala träffar och inbjudan till deltagande i föreningens projekt och andra aktiviteter.

Donationer och sponsring

Attrahera individer och organisationer i Sverige att ge donationer till vår förening och WMF så våra fria projekt kan fortgå. Medlen är förfinade stödrutiner, aktivt deltagande i WMF årliga fundrasing kampanj, och en bra dialog med villiga sponsorer/donatorer.

Media, samhälls och partneringkontakter

Sprida en korrekt och positiv bild av Wikimedia projekten och vår verksamhet och hantera förfrågningar i samma område. Medlen är bland annat presskontaktfunktionen.

Chaptermöte och andra kontakter med Wikimedia Foundation och andra chapters

Utbyta erfarenheter, idéer och delta i gemensamma projekt för att kunna förstärka föreningens verskamhet. Medlen är deltagande i Chaptermöte, Wikimania och andra gemensamma träffar samt ett aktivt deltagande i maillistor.

Egen administration och underhåll av marknadsmaterial

Säkra att föreningens grundläggande verksamhet i form av interna möten, ekonomiadministration, webbplats och existerande informationsmaterial sköts professionellt och korrekt. Medlen är goda rutiner och väldefinierade ansvarsroller inom styrelsen såsom ordförande, kassör och sekreterare.