Verksamhetsplan 2011

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< 2010 | 2012 >>

Informera omvärlden om Wikimediaprojekten och vår verksamhet

Vi deltar på bokmässan för att på samma sätt som tidigare informera om vår verksamhet.

Mediakontakter

Vi ska agera ännu mer proaktivt i våra kontakter med media.

Samarbeten

  • Vi ska aktivt utveckla våra samarbeten med ABM-sektorn.
  • Samarbeta med organisationer som stödjer fri kunskap och fria licenser.

Delta på andra mässor, hålla föreläsningar etc

Vi ska delta på evenemang som faller inom områden:

  • skola och utbildning
  • politik och lobbying
  • kulturarv

där vi på ett kostnadseffektivt sätt ska sprida så mycket kunskap om vår verksamhet och knyta kontakter.

Framtagning och spridning av informationsmaterial

Vi ska ta fram material i utbildningssyfte samt sedvanligt grafiskt material.

Verka för kvalitetsförbättringar på projekten

Stödja gemenskapens projekt och fotosafaris.

Genomföra pilotprojektet och leverera i tid.

Vi deltar i det europeiska bildinsamlingsprojektet.

Driva de grundläggande verksamheterna för föreningen

Medlemskontakter

Öka kommunikationen med medlemmarna och underlätta för dem att aktivera sig.

Chapters meeting 2011

Delta på chaaptersmeeting 2011 och knyta kontakter med andra chapters.

Wikimania 2011

Ge resestipendium till medlemmar som vill åka.

Insamlingskampanjen

Förbättra vårt deltagande i Wikimeda Foundations insamlingskampanj.

Verksamhetsutveckling

Få hjälp av konsult som ger oss råd om verksamhetsutveckling. Kostnaden täcks av Wikimedia Foundation.

Se även

Verksamhetsplan 2010