Årsmöte 2011

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2010 | 2012 >>
 • Plats: Nordiska museet, Stockholm
 • Vägbeskrivning:
 • Datum: 26 mars
 • Tid: 14:00-17.00
 • Ordförande:

Föredragningslista

 • Årsmötets öppnande
 • Upprättande av röstlängd
  • Förslag till beslut: att fastställa röstlängden till de som registrerat sig vid incheckningen.
 • Val av mötespresidium
  • Förslag till beslut: att X väljs till mötets ordförande.
  • Förslag till beslut: att Y väljs till mötets sekreterare.
 • Val av rösträknare och justerare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  • Förslag till beslut: att årsmötet har varit stadgeenligt utlyst.
 • Fastställande av föredragningslista
  • Förslag till beslut: att fastställa den utskickade föredragningslistan.
 • Verksamhetsberättelse 2010, Ekonomisk berättelse 2010
  • Förslag till beslut: att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
 • Revisionsberättelse
  • Förslag till beslut: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplan 2011
  • Förslag till beslut: att anta verksamhetsplanen.
 • Budget 2011
  • Förslag till beslut: att anta budgeten.
 • Motioner och propositioner inga har inkommit
 • Medlemsavgift/er
 • Kandidatlista till val av funktionärer
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
  • Lennarts överraskning 1
  • Lennarts överraskning 2
  • Föreningens mål till val 2014, Politisk påverkan
 • Årsmötets avslutande