Medlemskap

Från Wikimedia
Hoppa till: navigering, sök


Två medlemmar på Bokmässan 2009

Bli en av Wikimedia Sveriges mer än 507 medlemmar!

Medlem blir man genom att betala årsavgiften på 100 kronor. Inbetalning görs enklast till föreningens bankgirokonto 5822-9915 eller via Payson då namn, e-postadress och adress anges i meddelandefältet (på sida tre).

Föreningen är öppen för alla som vill stödja föreningens verksamhet; Wikimedia Sverige riktar sig främst till personer som bor i Sverige, men vi har även medlemmar i flera andra länder.

Som medlem får du möjlighet att mer aktivt påverka föreningens verksamhet, men framför allt blir du delaktig i äventyret att göra kunskap fritt tillgänglig för alla. Du bidrar även som passiv medlem genom att göra föreningens numerär större, vilket kan vara en stor tillgång i olika sammanhang.

Hur du mer aktivt kan delta i föreningens aktiviteter går att läsa om på Wikimedia:Deltagarportalen.

Donationer

Medlemskapet ger inflytande i föreningen. Medlemsavgiften är lågt satt, för att vem som helst ska kunna bli medlem. Men föreningen har också behov av gåvor och donationer. Läs mer om hur du kan donera.

Om du vill hjälpa till med insamlingsarbetet, ta kontakt med styrelsen.

Organisationsmedlem

Även juridiska personer (organisationer, institutioner, media, företag, verksamheter) kan bli medlem i Wikimedia Sverige. Avgiften är 1 000 kr per år. Förutom rösträtt i föreningen och det ekonomiska stödet innebär organisationsmedlemskapet ett närmare band till föreningens arbete att informera om Wikipedia och andra projekt för fri kunskap. Föreningen vill underlätta idéutbytet mellan dem som har nytta av fri kunskap i sin verksamhet.

Kan organisationsmedlemskapet tolkas som att en institution går i god för innehållet i Wikipedia?
Nej, detta är inte föreningens mål. Fri kunskap ska givetvis vara så korrekt, neutral och allsidig som möjligt, men detta säkerställs genom en öppen process där alla kan bidra till innehållet, oavsett om man är medlem i föreningen eller inte. Föreningens mål är att stödja och informera om processen, men inte att aktivt ingripa i den.
Kan organisationsmedlemskapet tolkas som att en institution gynnar Wikipedia på bekostnad av konkurrenter?
Föreningen stödjer fri kunskap, som endera är tillgänglig under en fri licens (Creative Commons) eller som är fri från upphovsrätt. Sådant innehåll får återanvändas fritt och kopieras mellan olika projekt. Det är inte låst till Wikipedia och de projekt som drivs av Wikimedia Foundation.

Se även