Ansökningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vi söker externa medel från:

  • Statliga myndigheters utlysningar – mycket viktig, de har ofta fokus på innovation
  • Forskningsutlysningar – oftast som partner men har även fått ett par egna (utbildning, GLAM, onlinegemenskaper, Wikipedia, öppna data, digitalisering)
  • Inköpt expertis runt massuppladdningar från myndigheter – data till Wikidata och media till Commons, sker mest i slutet av året då myndigheterna har kvar pengar i budgeten
  • Från internationella utlysningar – där flera länder behöver finnas med. Framgång har främst nåtts med nordiska utlysningar. Mer arbete riktas in på EU-utlysningar
  • Från fristående nya stiftelser – ex.v. Postkodlotteriet, mer innovativa
  • Från fristående historiska stiftelser – mer traditionella och oftast mycket begränsade i sitt fokus. Är lämpliga för t.ex. utbildningsinsatser, digitalisering, stärka kvinnor, insatser för att göra evenemang och våra projekt mer tillgängliga för handikappade, publikationer, samt för stipendier till enskilda volontärer

Ansökningar