Ansökningar 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2013 | 2015 >>
Projekt Fond/organisation Sökt belopp Datum Status
Organisationsstöd Riksantikvarieämbetet 400 000 2014-01-07 Avslagen
Wikipedia i utbildning 2014 Helge Ax:son Johnsons stiftelse 30 000 2014-02-01 Skickad
Översättning 2014 Internetfonden 399 000 2014-02-11 kl. 13.00 Beviljad
Wikimini 2014 Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne 96 000 2014-02-15 Avslagen
Kvinnor på Wikipedia 2014 Ungdomsstyrelsen 460 100 2014-03-10 Beviljad
Offentligkonst.se Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden 218 000 2014-04-01 Avslagen
Fri offentlig forskning 2014 Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål 99 000 2014-04-01 Avslagen
Inspelning av PD-musik 2014 Kulturbryggan 100 000 2014-04-07 Beviljad
Wikimini 2014 Stiftelsen Oscar Hirschs Minne 69500 2014-10-15 Skickad
Wikidata 2014 Internetfonden 14 900 Löpande Beviljad
Wikipedia i utbildning 2014 Vinnova 1 322 290 2014-06-04 Avslagen
Wikipedia-städer 2015 Kulturbryggan 944 732 2014-09-01 Avslagen
Politisk påverkan Samsöks med WMDE 260 000 2014-09-01 Skickad
Offentligkonst.se 2015 Vinnova 280 000 2014-09-09 Beviljad
Öppna data 2015 Vinnova 155 488 2014-09-09 Beviljad
Wikidata 2015 Vinnova 110 000 2014-09-09 Beviljad
Verksamhetsstöd FDC 2 557 000 2014-09-30 Skickad
Batchuppladdningshjälp 2015 Batchuppladdningshjälp 2014 ≈200 000 2014-10-01 Ej skickad
Wikimaps 2015 Nordiska kulturrådet ≈20 000 2014-10-01 Skickad
Wikipedia i utbildning 2015 Kjell och Märta Beijer Stiftelse 104 500 Löpande Skrivs
Wiki Loves Monuments 2015 Sparbanksstiftelsen Tjustbygden Löpande Skrivs
Alternativ text 2014 Allmänna arvsfonden Löpande Skrivs
Wikimini 2015 Allmänna arvsfonden Löpande Skrivs
SFI 2014 Stiftelsen Rights Now Måste kontaktas innan Skrivs
Offentligkonst.se 2014 Postkodlotteriets kulturstiftelse Löpande Skrivs

Andra inkomstkällor som är på gång

  • Lunds universitet: 30 000?
  • RAÄ: 20–30 000?
  • Europeana (WWI): 65 500
  • Polismuseet?