Projekt:Wikimini 2014/Ansökan till Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Ansökan
Organisation: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Sista ansökningsdatum: 15 februari 2014
Max bidrag: Delar totalt ut 4-6 milj/år
Bedömd chans:
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 3
Beslutsdatum: 31 maj
Uppföljning inför inskick:
 • John: Ringa och se vad det egentligen innebär att vara en organisation "som bedriver barn- och ungdomsverksamhet".

Kopierat från Ansökningsblanketten.

Uppgifter om föreningen

 • Namn: Wikimedia Sverige
 • Postadress: Box 500
 • Postnr och ort: 10129 Stockholm
 • E-post: info@wikimedia.se
 • Bankgiro: 5822-9915
 • Organisationsnummer: 802437-8310
 • Föreningen bildades år: 2007
 • Antal medlemmar: 2007
 • Föreningens syfte (max ~250 tecken): Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.

Föreningens ordf. sekr. kassör samt revisor

 • Namn: Mattias Blomgren
 • Telefon:
 • Postadress:
 • E-post: mattias.blomgren@wikimedia.se
 • Namn:
 • Telefon:
 • Postadress:
 • E-post: @wikimedia.se
 • Namn: Holger Motzkau
 • Telefon:
 • Postadress:
 • E-post: holger.motzkau@wikimedia.se
 • Namn: Kristoffer Mellberg
 • Telefon:
 • Postadress:
 • E-post: kristoffer.mellberg@wikimedia.se

Kontaktperson för den aktuella ansökan

 • Namn: Sara Mörtsell
 • Telefon: 073-383 26 70
 • Postadress: Box 500, 10129 Stockholm
 • E-post: sara.mortsell@wikimedia.se

Ekonomiska uppgifter om föregående verksamhetsår/kalenderår

 • Överskott: 41263,54 kr
 • Underskott: -
 • Erhållna bidrag/gåvor: 3 732 859,90 kr
 • Eget kapital: 332 062.63
 • Därav i fastighet: 0

Har bidrag erhållits från Bångs stiftelse under de senaste fem åren?

 • Ja
 • Nej

Om Ja, ange år och belopp

 • År
 • Belopp

Har bidrag för samma ändamål som nu söks hos Bångs stiftelse, sökts eller kommer att sökas hos annan bidragsgivare för innevarande år?

 • Ja
 • Nej
  • Om Ja, ange hos vilken/vilka och ansökta belopp

Hur har ni fått kännedom om Bångs stiftelse?

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

BESKRIVNING AV PROJEKTET OCH DESS KOSTNADER

Bidraget är avsett att användas till följande projekt eller aktivitet. OBS att utrymmet är begränsat

Projektets syfte och mål (max ~300 tecken)

Syftet är att genom Wikimini skapa en fri läroresurs, på lättförståelig svenska genom barn och ungdomars involvering.

Målen är att minst:

 • 20 lärare skall få stöd för att de ska kunna lära sina elever att bidra.
 • 1 000 broschyrer ska skickas ut till olika skolor.
 • 5 omnämnanden i media om projektet.

Beskrivning av projektets aktivitet/er (max ~1 800 tecken)

Wikimini är en encyklopedi som skrivs av barn och ungdomar för barn och ungdomar. Gemensamt skapar pedagogerna och eleverna definitioner, förklaringar och illustrationer till mängder av ämnen och uppslagsord. Detta på ett språk som är lätt att förstå för andra barn och ungdomar. Wikimini är en gemensam encyklopedi online eftersom alla kan skriva i den och ändra artiklar! Genom Wikimini kan barn och ungdomar bli aktiva producenter av kunskap och inte bara passiva konsumenter och barnen lär sig att dela med sig. De som skriver i Wikimini kallas för Wikiminauter.

Wikimini blir en fri läroresurs som alla med svårigheter att läsa svenska kommer att ha stor nytta av för att bättre förstå världen: barn, nyanlända eller handikappade. Wikimini är under en fri licens vilket innebär att alla, oavsett samhällsklass, fritt kommer att kunna använda den. För evigt.

Wikimedia Sverige har under flera år arbetat tillsammans med pedagoger på gymnasiet och högskolor men får mer och mer förfrågningar från grundskolelärare. Wikimini skapades år 2013 och de första klasserna har kommit igång med arbetet. Mycket arbete återstår dock för att Wikimini skall bli ett välfungerande pedagogiskt verktyg och för att projektet skall få ordentlig bärkraft. För att det verkligen ska bli en användbar läroresurs för andra klasser måste mångdubbel fler elever måste bidra med material och det behövs tillräckligt många vuxna för att hålla efter materialet.

Inom ramen för projektet kommer Wikimedia Sverige att utbilda minst 20 lärare i att använda Wikimini samt gemensamt förbättra webbplatsens instruktionsmaterial. För att fler lärare skall få reda på möjligheten kommer vi att arbeta för att få minst 5 medieomnämnanden. Vi vill även trycka och skicka ut en broschyr vi skapat till så många lärare som möjligt. Totalt ska minst 1 000 broschyrer delas ut till olika skolor.

Projektbudget

 • Poster
  • Lön
  • Resor
  • Tryckkostnader
  • Porto
 • Utgifter
  • 100 000 kr
  • 20 000 kr
  • 1 000 kr
  • 5 000 kr
 • Intäkter
  • Wikimedia Foundation 30 000 kr
 • Summa utgifter: 126 000 kr
 • Summa intäkter: 30 000
 • Sökt från stiftelsen: 94 000 kr

Belopp som söks från Bångs Stiftelse

100 000 kr