Projekt:Wikidata 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Inventering av Wikidata policys och egenskaper Wikidata är ett ungt flerspråkigt projekt där diskussioner och policys för dataintegrering är spridda över flera sidor och olika kanaler. Vi skulle behöva din hjälp för att identifiera dessa. Det är även av intresse att se om liknande projekt har genomförts samt vilka problem de stött på. Slutligen är det intressant att inventera de egenskaper och påståenden som skulle vara av intresse för ett pilotprojekt samt hur nya egenskaper av detta slaget skulle se ut.
Support vid datadonation/databidrag Hittar vi en intresserad partner till ett pilotprojekt behöver vi din hjälp för att genomföra bidraget. Detta kan involvera identifiering av passande existerande egenskaper, förslag och diskussioner kring nya egenskaper samt praktisk/bot hjälp för själva integreringen.
Identifiera lämpliga datakällor Projektet syftar till att, i den utsträckning det är möjligt och passande, göra det enklare för dataägare att integrera sin information med Wikidata. Känner du till datakällor med relevant auktoritativ information under en kompatibel licens? Då vill vi ha dina tips!


Kort projektbeskrivning

Wikidata, bättre information, kontinuerliga uppdateringar

Projektet syftar till att undersöka hur dataägare kan bidra med data till Wikidata samt se över processen för uppdateringen av information.

Detta involverar bl.a.

 • Undersöka rådande åsikter och tankar kring massimport av data till Wikidata
 • Hur hanteras frekvent uppdaterad data
 • Vilka typer av egenskaper är av intresse, vad finns, vad behöver skapas. Processen för detta.

Möjliga praktiska exempel:

 • SCB - När t.ex. folkmängdssiffror uppdateras kan detta pushas till wikidata? Alternativt att vi gör en pull.
 • RAÄ - När ett K-samsök objekt uppdateras bör motsvarande egenskap i motsvarande Wikidataobjekt också uppdateras.
 • Valmyndigheten - Praktiskt sätt att importera valsiffror efter slutgiltig sammanställning. Vilka data är relevanta, vilka är det inte? Vilka egenskaper finns.

Om möjligt: Arbeta fram ett flödesschema för:

 • dataägare som vill bidra med data som (delvis) innebär nya entiteter;
 • dataägare som vill bidra med data som innebär nya uttalanden för existerande entiteter;
 • dataägare som vill bidra med data som innebär nya/uppdaterade värden för existerande uttalanden.

Resultat

Projekt:Wikidata 2014/Testcase

Samarbetspartners

 • KulturNav
 • ArkDes

Se även


3303 Fas: Planering Ansvarig: André
Finansiering: 25 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Inventering av Wikidata policys och egenskaper, identifiera lämpliga datakällor, stöd vid datadonation/databidrag.
Övergripande mål:  
 • I.3.1 - Undersöka vilka databidrag som är acceptabla/möjliga för Wikidata. Arbeta fram flödesschema för de databidrag som är möjliga enligt tidigare undersökning.
 • I.3.2 - Ge stöd till de organisationer som är intresserade av att släppa sin data till Wikidata.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3303 25 000
 1. Undersök vilken typ av dataimporter som är tillåtna/möjliga/uppmuntrade för Wikidata.
 2. Utveckla minst ett arbetsflöde (av de tre arbetsflöden som presenteras i projektbeskrivningen i den mån de tillåts av 1.)
 3. Identifiera minst en partner för ett pilotprojekt.Tidplan:

TBD 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Mål uppnått
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Vi deltog vid GLAM/Wikidata hackaton i Amsterdam där två verktyg utvecklades/färdigställdes:

 • Ett verktyg för att föra in tavlor från Nationalmuseum i Wikidata (som en del av Sum of all Paintings-projektet).
  • Själva importen har även genomförts.
 • Ett verktyg för att lägga till och källbelägga påståenden om arkitekter utifrån ArkDes data på KulturNav.
  • Testkörningar har gjorts men själva importen återstår.

Dessa båda testfall har även dokumenterats som exempel för arbetsflödena och vi har varit i kontakt med Kulturnav/Nationalmuseum vilka båda är intresserade av fler projekt av denna typ.

 • Vi har en partner för ett framtida pilotprojekt: Maritima/KulturNav
 • Två arbetsflöden med exempelfall har utvecklats/dokumenterats
 • Genom diskussioner på Wikidata har vi en större förståelse av vilka typer av dataimporter som är tillåtna (t.ex. exemplet med tavlor, gener etc.)
 • Wikidata är fortfarande ungt och det finns inte riktlinjer för hur allt ska göras än.
 • Wikidata är fortfarande under aktiv utveckling så arbetsflöden kan komma att förändras (både kod och flöde).
 • Har fått bra respons från samarbetspartners. Många är intresserade av LOD och Wikidata.
 • Budget 25 000 kr
 • Aktuell 25 167,81 kr
 • Prognos -
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • Vi har inte hunnit titta på återkommande uppdateringar av data. Detta är inte heller något som vi sett användas alls på Wikidata än.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: