Projekt:Wikidata 2014/Frivillig

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Inventering av Wikidata policys och egenskaper Wikidata är ett ungt flerspråkigt projekt där diskussioner och policys för dataintegrering är spridda över flera sidor och olika kanaler. Vi skulle behöva din hjälp för att identifiera dessa. Det är även av intresse att se om liknande projekt har genomförts samt vilka problem de stött på. Slutligen är det intressant att inventera de egenskaper och påståenden som skulle vara av intresse för ett pilotprojekt samt hur nya egenskaper av detta slaget skulle se ut.
Support vid datadonation/databidrag Hittar vi en intresserad partner till ett pilotprojekt behöver vi din hjälp för att genomföra bidraget. Detta kan involvera identifiering av passande existerande egenskaper, förslag och diskussioner kring nya egenskaper samt praktisk/bot hjälp för själva integreringen.
Identifiera lämpliga datakällor Projektet syftar till att, i den utsträckning det är möjligt och passande, göra det enklare för dataägare att integrera sin information med Wikidata. Känner du till datakällor med relevant auktoritativ information under en kompatibel licens? Då vill vi ha dina tips!