Ansökningar 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2022 | 2024 >>

Detta är en lista över de ansökningar som Wikimedia Sverige arbetar på (för att få medel från olika fonder för vårt arbete).

Projekt Fond/organisation (+ länk till ansökan) Sökt belopp WMSE Egenfinansiering WMSE Total budget Datum för inskick Kommentarer Status
DIILNOTE Nordplus €12 630 €0 €54 400 2023-01-27 Koordineras av SVERD Avslagen
Capacity building in the Content Partnerships Hub Wikimedia Foundation 530 000 SEK 0 SEK 530 000 SEK 2023-05-26 Beviljad
Medborgardriven digital dokumentation av hotade kultur- och naturarv Vinnova 1 498 000 SEK 376 500 SEK 2 501 500 SEK 2023-06-20 Samtliga ansökningar avslagna då utlysningen ställts in. Återkallad
Wikispeech - Talsyntes och taldatainsamlare Allmänna Arvsfonden 8 524 623 SEK 501 353 SEK 10 785 373 SEK 2023-07-06 Inskickad
HeritageGuard Network: Empowering Communities to Safeguard Cultural and Natural Treasures through Crowdsourced Digital Efforts Svenska Institutet 161 162 SEK 50 400 SEK 461 500 SEK 2023-09-20 Samsökt med WMPL, WMUA och WMGE Beviljad
Ett nätverk av platser. Öppna länkade bebyggelsedata som forskningsinfrastruktur Riksantikvarieämbetet 171 162 SEK 0 SEK 2 402 412 SEK 2023-10-02 Leds av ArkDes. Blev beviljad men inte till det fulla beloppet. Beviljad
Internationell upphovsrätt 2021 (år 3) American University, Washington D.C. (Arcadia Fund) 10 000 USD 0 USD 10 000 USD 2023-06-30 Beviljad
Rätten till kunskap i Sverige (roadmap, timeline) IFLA 37 701,17 EUR 0 EUR 37 701,17 EUR 2023-05-01 Beviljad
KR21 - Seminarier om TDM och AI IFLA 15 000 EUR 0 EUR 15 000 EUR 2023-11-03 Beviljad
KR21 - Public inquiry communication IFLA 40 000 EUR 0 EUR 40 000 EUR 2023-11-03 Beviljad