Projekt:Internationell upphovsrätt 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2022 >>

Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Budget skapas
 2. Om projektet startar för att en ansökan beviljas, lägg in Mall:Beviljad på ansökningssidan
 3. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
  1. /Global Metrics
 4. Om det är ett projekt med extern finansiering, se till att alla beviljanden och avtal blir diarieförda enligt Diarium
 5. Meddela info om projektet till verksamhetschef så att data kan läggas till i Fortnox enligt Fortnox/nytt projekt
  1. Meddela sedan redovisningbyrån att boka in rätt budget på projektet enligt Fortnox/nytt_projekt#Lägga_till_budget_på_projekt
 6. Meddela teknisk personal om projektid och namn för att:
  1. Uppdatera masterlista för projekt och namn

Kort projektbeskrivning

Wikimedia Sverige deltar i ett internationellt projekt som leds av American University och finansieras av Arcadia Fund. Målet är att på sikt stärka möjligheterna till forskning och utbyte av kunskap, och i synnerhet genom att verka för upphovsrättsliga undantag och begränsningar i den riktningen.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

International Copyright 2021

Oktober Uppstart av projekt 2 Eric
November 2 Möten med tjänstemän 4 Eric
December 1 event 2 Eric
December Sammanfattning av ny kunskap 2 Eric


Samarbetspartners

 • Wikimedia Deutschland
 • Communia
 • Centrum Cyfrowe
 • Access to Knowledge Coalition

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213203 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-07-01 Projektslut
Finansiär Budget
American University 85 000 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.2.1 - 1 organisation tar del av info om fria licenser
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade av minst 1 nya evenemang  
 • 1 nationell strategi och aktivitetsplan
 • 1 nationell aktivitet (evenemang, workshop, policy paper etc.)
 • 2 möten med nationella tjänstemän
 • 2 blogginlägg per år om SCCR och koalitionens arbete
 • Ta fram och/eller översätta policypapper, grafik, kommunikationsmaterial etc. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Uppstartsmöte genomfördes med alla som deltar i Europa.
 • Ett workshoptillfälle hölls med deltagande parter i Europa.
 • Ett möte har hållits med personal på SIDA, om internationell upphovsrätt.
 • T.2.1 - 1 organisation har tagit del av information om fria licenser
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade 2 nya evenemang
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kontakter med svenska tjänstemän som på olika sätt arbetar gentemot WIPO.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen