Projekt:Commons funktionaliteter för OpenRefine

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

  1. Projektledning inleds
    1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, t.ex. Beslut & attesteringar 2024
  1. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
    1. /Frivillig

Kort projektbeskrivning

Tidplan

Datum Aktivitet Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-OpenRefine-Commons-development

Februari–april Avtal och formalia André Uppsättning av ett sammarbetsavtal, avstämning med finansiären (WMF) samt OpenRefines fiscal sponsor Code for Science & Society.
Februari–maj Prioritering av tekniskt arbete André, med stöd av Alicia Prioritering bland de tidigare inrapporterade buggar och inkompletta funktionaliteter. Huvuddelen av arbetet sker i början av projektet men prioriteringen utvärderas löpande under projektet utifrån återkoppling från gemenskapen samt tidsåtgången för utvecklingen.
Februari-november Löpande community engagement André, med stöd av Alicia och Sebastian Återkoppling till gemenskapen kring implementationsvägval, färdigutvecklad funktionalitet och prioriteringar.
Februari – november Teknisk utveckling Sebastian, med stöd av Alicia och André Tekniskt arbete sker utifrån den prioritering som tagits fram. Alicia bidrar med perspektiv som användare, stöd med hur det fungerar från den sidan, hjälp med att identifiera buggar och förbättringsområden.
April–juni Testuppladdningar Alicia Praktisk testning av nyutvecklade funktionaliteter med typiska uppgifter vi brukar arbeta med när vi laddar upp material. T363083
Juli – november MoU André Titta på en MoU för att tillsammans med OpenRefine ta fram en gemensam bild av WMSEs roll i framtida utveckling och underhåll av aspekter av OpenRefine-mjukvaran
November Slutrapportering André, med stöd av Alicia och Sebastian Sammanställning av resultat och lärdomar samt slutrapportering för OpenRefine och WMF.
December Ekonomisk slutrapportering André Ekonomisk slutrapportering till Code for Science & Society.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt:Commons funktionaliteter för OpenRefine/Projektdata