Projekt:Wikipedia för hela Sverige

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Ordna lokala arrangemang Vi vill att fler ska få uppleva Wikimedia Sveriges verksamhet. Hjälp oss att hålla lokala fotosafarin, skrivstugor, workshopar för att lägga till data till Wikimedia Commons, ladda upp bilder eller annan verksamhet för fri kunskap.
Värva medlemmar De bästa ambassadörerna är de som brinner för vår verksamhet och våra frågor. Det gör ju du! Kom ihåg att bjuda in personerna runtomkring att bli medlemmar i Wikimedia Sverige.
Skriv en insändare Wikimedia Sverige står för fri kunskap, och på så sätt har vi en ständigt aktuell röst i samhället. Använd din egen röst för att skriva en insändare till lokaltidningen, på teman såsom "det fria internet", "källkritik" eller "vikten av kunskap alla kan ta del av". Du har säkert egna idéer också!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet finansieras av Postkodstiftelsen och syftar till att lägga grunden för att Wikimedia Sverige ska bedriva verksamhet i hela landet, öka vår synlighet och rekrytera fler medlemmar. Vi påbörjar verksamheten i fyra län (Skåne, Östergötland, Uppsala, Västerbotten) till att börja med, för att därefter kunna skala upp i hela landet.

Presentation om projektet

Särskilda målgrupper i projektet är yngre, äldre och icke-män, eftersom dessa grupper är underrepresenterade både i föreningen och på Wikimediaplattformarna.

Projektet bygger mycket på nationella och lokala samarbeten med aktörer som samlar potentiella medlemmar. Det pågår 1 augusti 2022 till 31 mars 2024.

Läs mer i det här blogginlägget på Wikimedia Sveriges hemsida.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-for-All-of-Sweden-2022

September 2022 Förtydliga Wikimedia Sveriges värderingar 8 Eric, med stöd av Josefine Wikimedia Sveriges värderingar och ideologi kan förtydligas för att enklare kunna kommuniceras till kommande verksamhet. Detta görs genom samtal med föreningens styrelse och medlemmar genom möten, workshopar och enkät. T319416
September–december 2022 Bygga kontakt med nationella samarbetspartner 6 Josefine, med stöd av John, Eric Spåna på samarbeten tillsammans med nationella partnerorganisationer för att hitta fruktbara samarbeten T317073
September 2022–februari 2023 Ta fram Mångfaldsrapport 5 Jenny, med stöd av John och Josefine Ta fram en första version av en årlig mångfaldsrapport om föreningens arbete. T302251
Oktober 2022 Kontakta konstmuseer för att påbörja ett längre samarbete in samband med Konstmånaden. 10 Tore Samarbete med konstmuseer i de fyra länen T295817
13 oktober 2022 Medlemsmöte (oktober) 0,5 Josefine, med stöd av Eric Presentera Wikipedia för hela Sverige för medlemmarna och engagera dem i verksamhet inom projektet T319503
9 november 2022 Medlemsmöte (november) 0,5 Josefine, med stöd av Eric Diskutera Wikimedia Sveriges värderingar som fortsättning på arbetet med enkäten T319505
Oktober–december 2022 Inleda kontakt med lokala samarbetsparter 40 Josefine,, med stöd av Tore Hitta lokala parter, fristående från de nationella, som vi kan samarbeta med rent praktiskt för att ordna arrangemang i de fyra valda länen. T322141 T322520 T320788 T322140
November–december 2022 Påbörja formulering av digital informationskampanj 4 Josefine Inleda arbetet med att formulera våra budskap på sätt som fungerar i sociala medier, för att locka fler att bli medlemmar T319507
Oktober 2022–mars 2023 Implementation av nytt CRM-system för föreningen 15 Jenny, med stöd av André Inköp av nytt CRM-system och migration från befintliga system. Upprättande av metoder, processer och rutiner för effektiv drift. T281683
Oktober 2022–december 2023 Insamlingskampanj F2F Jenny, med stöd av Axel och John Baserat på erfarenheterna under 2020 kommer fortsatta experiment att ske under 2022/2023. Vi kommer att titta på hur insamling kan ske i samarbete med olika externa partners (t.ex. genomföra kampanjen på en GLAM-institution), hur den kan ledas/genomföras av lokala volontärgrupper på olika platser i landet, samt hur den kan koordineras med WMF:s bannerkampanj på Wikipedia och hur de två insamlingskampanjerna påverkar varandra. Delar av arbetet faller på Projekt:Synlighet 2022. T275368
Februari–juni 2023 Förbättra användbarheten av Wikimedia Sveriges wiki 10 Föreningens wiki behöver arbetas med systematiskt för att uppdatera gamla sidor, skapa nya, strukturera upp informationen m.m. T278330


Samarbetspartners

Se även

Länsprojektsidor på Wikipedia

Projektdata

Projekt nr. 225206 Ansvarig Josefine
Projektstart 2022-08-01 Projektslut 2024-03-01
Finansiär Budget
Postkodsstiftelsen 2 300 000 
Wikimedia Foundation (WCF) 448 000