Projekt:Internationella innehållspartner 2024

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2023
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

  1. Projektledning inleds
    1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, t.ex. Beslut & attesteringar 2024
  1. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
    1. /Frivillig

Kort projektbeskrivning

Tidplan

Datum Aktivitet Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-International-content-partners-2024

Januari Projektet startar John Projektsidor m.m. upprättas.
April Deltagande på Wikimedia Summit samt ED-möte i Berlin John Deltagande på det årliga evenemanget Wikimedia Summit samt det angränsande mötet för verksamhetschefer i Wikimediarörelsen. Diskussioner om implementeringen av den globala strategin. Länk till Phabricator saknas
Maj–juni ISA Tool Sebastian Vidareutveckling av verktyget.
Maj–december Governance-planering John, med stöd av Eric Upprättande av dokument och processer för att styra hubben framöver. Detta innefattar att påbörja arbetet med att utveckla en vision, ett tydligt uppdrag och mål samt hur styrningen av hubben ska gå till. Det innefattar beslut om hur maktdistributionen ska se ut, hur vi ska utforma ett demokratiskt engagemang/beslutssystem, hur finansiering av olika uppgifter ska se ut (hur ska pengar flöda till och från hubben från andra Wikimediaorganisationer och externa finansieringskällor) samt hur vi ska samarbeta med andra hubbinitiativ, runt utvecklande av policys m.m. Hubben kommer att behöva flera Wikimediaorganisationer som medägare och detta arbete lägger grunden för det.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 241500 Ansvarig John
Projektstart 2024-01-01 Projektslut 2024-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 220 000