Projekt:Innehållspartner 2024

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2023


Kort projektbeskrivning

Den huvudsakliga målgruppen i projektet är innehållspartner i Sverige, det vill säga de organisationer som har exempelvis data, mediafiler, dokument eller liknande, med vilka vi arbetar för att tillsammans tillgängliggöra material och göra det användbart. Detta inkluderar exempelvis museer, arkiv och bibliotek, vilka vi ofta kallar för GLAM-institutioner. I utkastet för den nationella strategin för digitalt kulturarv är utgångspunkten att “sammanlänkning av datamängder är en förutsättning för att möta användarbehoven. Det är därför önskvärd att kulturarvsinstitutioner använder semantiska länkar för att sätta ihop sina datamängder på metadatanivå, så att olika användartjänster kan hämta den information som efterfrågas av användarna.” Detta är i linje med föreningens strategi inom området och verksamheten anpassas för att möta detta fokus. Detta tekniskt fokuserade arbete är en vidareutveckling av de fleråriga partnerskap vi haft med svenska GLAM-institutioner där deras digitaliseringsarbete blivit allt mer strategiskt.

Arbete med länkade öppna data, massuppladdningar av mediafiler samt berikning av tidigare massuppladdningar med strukturerad data är ett huvudfokus för året. Fokus ligger på material relaterat till demokrati, de officiella minoriteterna i Sverige, ett strategiskt prioriterat område samt ljudfiler, vilket bidrar till insikter för externfinansierade projekt vi undersöker.

Inom ramen för projektet kommer även deltagande och presentationer på olika konferenser och evenemang att ske. Ett antal möten kommer också att organiseras för att förklara och förankra hur förändringarna av upphovsrättslagstiftningen påverkar verksamheten för kulturarvsinstitutioner, till exempel gällande Artikel 14.

Projektet inkluderar även mindre konsultprojekt finansierade av enskilda GLAM-institutioner, där de vill ha hjälp med en viss uppgift inom en begränsad tidsperiod vilket företrädesvis förväntas vara olika massuppladdningar av material de fokuserar på speciellt av olika anledningar (exempelvis om de har utställningar eller fått riktade medel från någon finansiär).

Tidplan

Datum Aktivitet Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Content-partners-2024

Januari–mars Queerlit Tore Avrundning av insatserna kring Queerlit vilka pågick 2023.
Februari–april Konsultuppdrag Nordiska Alicia Kompletterande uppladdning för projektet 100 000 Bildminnen
April Lanseringsevent 100 000 Bildminnen André, med stöd av Alicia, John, Axel och Anna Seminarium om resultaten från projektet 100 000 Bildminnen samt efterföljande metadataskrivstuga.
April–november Presentationer på konferenser Alicia, med stöd av André Sprida våra erfarenheter av arbete med innehållspartners på relevanta events sås som Museernas vårmöte. T363146
April–oktober SDC i gamla uppladdningar Alicia, med stöd av André Storskalig berikning av tidigare uppladdat material från innehållspartners på Wikimedia Commons med relevanta strukturerade data. Knyter ann till de senare GLAM-rapporterna.
Juni–november Uppladdningar av samiskt material Alicia Identifiera och ladda upp material med koppling till Sápmi. Knyt ann materialet till den data och se strukturer som skapas i samband med Projekt:Ett nätverk av platser.
Uppladdningar av biblioteksdata Alicia Ladda upp bibliografiska data till Wikidata med koppling till demokrati och val, i samband med att 2024 är ett valår. T363148
Juni–november Framtagning av rapporter till GLAMs Alicia, med stöd av André Ta i samråd med tidigare innehållspartner fram en struktur och innehåll för återkommande sammanfattande rapporter kring bl.a. det material de delat.
November–december Konsultuppdrag Musikverket Alicia Wikimedian in Residence-konsult, stöd för Statens Musikverk vid deras pågående arbete med Wikimediaplattformarna. T363147


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 241100 Ansvarig André
Projektstart 2024-01-01 Projektslut 2024-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 370 000 
Flera GLAM-instutitioner 160 000