Projekt:Innehållspartner 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2024 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Ordna ett arrangemang! Det behövs personer som ordnar lokala fotosafarin, skrivstugor och workshopar för fri kunskap. I vissa fall går det även att söka stöd för genomförandet av dessa händelser.
Skriv på bloggen! Finns det något område inom Fri kunskap som behöver lyftas fram eller beskrivas i sociala medier? Skriv en bloggpost på Wikimedia Sveriges webbplats
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med tore.danielsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Detta projekt bidrar till att uppfylla strategiområdet "T.1 Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas." Den huvudsakliga målgruppen i arbetet är innehållspartners i Sverige, det vill säga de organisationer som har exempelvis data, mediafiler, dokument eller liknande, med vilka vi arbetar för att tillsammans tillgängliggöra material och göra det användbart. Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projekten GLAM 2022 och Wikipedia i utbildning 2022.

För att göra fri kunskap tillgänglig för alla krävs betydande förändringar i samhället, såsom attitydförändringar, utbildning och tekniskt stöd. Wikimedia Sverige kan spela en central roll i denna omvandling genom samverkan med olika samhällsaktörer. Föreningen strävar efter att få fler organisationer att strategiskt arbeta för att sprida kunskap och göra den fritt tillgänglig. Genom samarbete med olika aktörer nationellt och internationellt strävar man också efter samhällsförändringar, inklusive opinionsbildning och nätverksbyggande. Wikimedia Sverige arbetar för att information ska göras tillgänglig med fria licenser, förbättrar teknisk infrastruktur och främjar kunskapsutbyte för att stödja fri tillgång till information. Samverkan med andra aktörer för att tillgängliggöra och kvalitetsgranska information samt att dela och främja kunskap om öppna licenser och data är också centrala inslag i föreningens arbete.

Sen den samlande sidan för rapportering och genomförda aktiviteter i Innehållspartner 2023. Övergripande task för Phabricator är T331415.

Se även slutrapport och ekonomisk rapport.

Tidplan

Datum Aktivitet Ansvarig Kommentar Phabricator / Länk

WMSE-Content-partners-2023

Januari Introduktion till Wikidata för en grupp studenter som tidigare jobbat med Wikipedia. Alicia Studenterna visade en hög nivå av nyfikenhet och datavetenskapligt tänkande T331415 + Digital humaniora vid Göteborgs Universitet
Februari IoT Sverige – Lär dig mer om länkade data Alicia IoT Sverige bjöd in till en workshop om länkade data och beständiga identifierare T331415 + Lär dig mer om länkade data
Mars Kvinnor, design och arkitektur – tres stycen tillfällen under våren Axel Fortsättning i serien av skrivstugor tillsammans med ArkDes och Stockholms kvinnohistoriska. T331415 ­– Kvinnor, design och arkitektur
April Kulturhistoria som gymnasieutbildning Axel Utökat antal samarbetsparter när ArkDes kommit med som en kulturarvsinstitution. T331415Kulturhistoria som gymnasieutbildning
Maj Create a new property for Queerlit ID Tore Skapa en egenskap för Queerlit. Egenskapen är en unik identifierare för ämnesorden. T331415 + T333431
Juni Strategy for Central Museums and Centralmuseernas samarbetsråd Tore Generell bloggpost för mer information om mål och möjligheter för strategin: Wikimedia för museer T331415 + T337541 + T337549 + T337551 + T337739
Juli Strategy County Museums in Sweden Tore Generell bloggpost för mer information om mål och möjligheter för strategin: Wikimedia för museer T331415 + T337541 + T337549 + T337551 + T337739
Augusti Strategy for Working Museums and ArbetSam Tore Generell bloggpost för mer information om mål och möjligheter för strategin: Wikimedia för museer T331415 + T337541 + T337549 + T337551 + T337739
September Nationell strategi för digitalt kulturarv Axel Frågor om öppenhet och anpassning för alla storlekar på GLAM-institutioner, samt checklistor och sätt att få med alla både nu och framöver. Wikimediaprojekten, både Wikidata, Commons och Wikipedia, nämndes flera gånger som bra exempel och verktyg att använda. T331415Nationell strategi för digitalt kulturarv
Oktober Bibliotek + Wikipedia = sant? Axel Paneldiskussion med frågor om AI, medverkan, representation, kunskapsdelning, forskning och mycket annat. T331415Bibliotek + Wikipedia = sant?
November Inbjudan till innehållspartnerskap för svenska GLAM-institutioner Tore Arbeta med inbjudan till partnerskap och informera om Wikimedian in Redsidence för 2024 T331415 + T347863
December Arbeta med QLIT ID Tore Lägga in ämnesorden i Wikidata och lägga till fler egenskaper T331415


Samarbetspartners

Göteborgs universitet
IoT Sverige
ArkDes
Stockholms kvinnohistoriska
Riksantikvarieämbetet

Se även

Projektdata

Projekt nr. 231100 Ansvarig Tore
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 150 000 
Flera GLAM-instutitioner 172 000
Slutrapport/utvärdering Slutrapport