Projekt:GLAM 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Ge support! Hjälp användare som är uppskrivna som deltagare på projekt GLAM.
Delta! Var med på kommande Wikiträffar och Skrivstugor.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med tore.danielsson(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

  1. Projektledning inleds
    1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, t.ex. Beslut & attesteringar 2022
  1. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna

Kort projektbeskrivning

Projektet håller kontakt med GLAM-partners och arbetar med både pågående och nya samarbeten inom sektorn. Det fungerar också som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner där de vill ha hjälp med en uppgift de definierat och att arbetet sker inom en viss tidsperiod. Dessa projekt syftar vanligtvis till att göra en viss samling av bilder eller data tillgängliga via Wikimedia-plattformarna, att öka Wikimedia-kompetensen hos en institution genom att ha en Wikimedian vid institutionen under en viss tidsperiod. Vi bygger också skräddarsydda verktyg och lösningar som underlättar arbetet mellan GLAM-institutionen och Wikimedias plattformar.

Under 2022 kommer personalen fortsätta att stödja våra befintliga partners och söka upp nya potentiella partners. Arbetet med strategiska partnerskap med centrala och strategiska aktörer fortsätter. Intresset för länkade öppna data bland våra partners fortsätter och här ligger vi före mycket av diskussionerna och önskemålen inom GLAM-sektorn. Utvecklingen och mognaden av Wikibase gör att vi behöver börja testa detta i mera praktiska projekt. Vi kommer också fortsätta med våra utbildningsaktiviteter för GLAM-personal över hela Sverige.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-GLAM-2022

Januari Förbereda för digitalt deltagande i Folk och Kultur 2022 1 Axel och Tore Tillsammans med Sörmlands museum och Biblioteksutveckling Sörmland T296370
Februari Möte och fortsättning med Unika Historiska Kalmar län 2022 1 Tore Tillsammans med Kalmar läns museum T299879
Mars Möte och planering med Queerlit tillsammans med Sörmlands museum och Biblioteksutveckling Sörmland 1 Alicia och Tore Tillsammans med Sörmlands museum och Biblioteksutveckling Sörmland T304509
April Planera och ta beslut om deltagande i International Museum Day 2022

Planera och genomföra fotosafari för Wiki Loves Earth
Arbete på Wikimedias plattformar tillsammans med Riksarkivet

1

3
3

Eric, Alicia, Tore

Axel och Tore
Axel

Arrangeras av Schweiz och Österrike

Globalt samarbete och tävling

Tillsammans med Riksarkivet

T305425

T304685

T302586

Maj Delta och genomföra International Museum Day 2022

Ta fram ett erbjudande för mindre institutioner som vill pröva och komma igång på Wikimedias plattformar

3

3

Axel och Tore Tillsammans med organiserande chapters

Samarbete med GLAMs och närliggande intresseorganisationer

T305425

T305079

Juni Förbereda och arbeta med European GLAMwiki Coordinators möte 2022 1 Axel och Tore Samarbeta med bland annat tidigare deltagare från dessa europiska möten T305432
Juli Informera om fördelar med fri kunskap på Wikimedias plattformar 3 Tore Genomförs i kontakt med och för deltagande GLAM-organisationer på Almedalsveckan T306169
Augusti Planera och delta i European GLAMwiki Coordinators meeting 2022 5 Axel och Tore Samarbete med chapters i Europa T305432
September Planera och genomföra fotosafari för Wiki Loves Monument 3 Axel och Tore Globalt samarbete och tävling T304685
Oktober Arbeta med konst under Wikipedia Art Month 2 Tore Samarbeta med Estland T295817
November
December


Samarbetspartners

  • Biblioteksutveckling Sörmland
  • Riksarkivet
  • Riksantikvarieämbetet
  • Sörmlands museum
  • Unika Historiska Kalmar län

Se även

Projektdata

Projekt:GLAM 2022/Projektdata