Projekt:Erfarenhetsutbyte 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Delta som föreningens representant. Delta på internationella Wikimediaevenemang för föreningens räkning. Delge den kunskap du fått genom blogginlägg, rapporter och diskussioner med relevant personal på kansliet.
Hjälp oss hitta spännande personer. Föreslå personer som vi bör bjuda in för presentationstillfällen som du bedömer skulle skapa engagemang.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet finns för att säkerställa att föreningen delar erfarenheter och inhämtar lärdomar från andra Wikimediaföreningar och användargrupper genom olika evenemang och plattformar.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Exchange-of-Experiences-2022

Januari–december 2022 Identifiera evenemang 2 Axel Lista de evenemang som äger rum och prioritera deltagande på dem, baserat på deltagandets uppfyllande av strategi och mål, dess kostnad, klimatpåverkan, påverkan på teamet m.m. T318564
Juni–september 2022 Deltagande på Wikimania 8 Samtliga Deltagande digitalt på Wikimania för personalen för att lära av andra föreningar. Förberedande av presentationer sker inom ramen för respektive berört projekt. T318574
Juli–augusti 2022 Lokalt Wikimania-event 10 Josefine, Axel, Alicia och André Planerande och genomförande av lokalt Wikimania-event. T312011
September–december 2022 Inläsning på verksamhetsrapporter 2 John, med stöd av Eric Inläsning för att identifiera möjliga samarbeten eller områden där Wikimedia Sverige kan bidra med insikter. Sammanställning om möjligheterna och spridande av de insikterna till föreningen. T319473
September 2022 Deltagande på Wikimedia Summit 8 John, André och Eric Deltagande på Wikimedia Summit samt på ED-möte. T318024
Oktober–december 2022 Organisera presentationstillfällen för personer i Wikimediarörelsen 2 Eric, med stöd av Josefine, Tore och Axel Evenemang där den internationella gemenskapen bjuds in för att dela speciella aspekter för Wikimedia Sveriges medlemmar, personal och förtroendevalda. T319474
November 2022 Organisera diskussion om Wikimedia Northern Europe Meetings framtid 0,5 John, med stöd av Tore Workshop/brainstormingsevent för att diskutera evenemangets framtid och möjligheter för 2023. T319475


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 226401 Ansvarig John
Projektstart 2022-01-01 Projektslut 2022-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 67 500 
Donationer 20 000 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2022.
Kommentar från verksamhetschefen