Projekt:Wikispeech – Underhåll och support 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Testa finessen Aktivera Wikispeech-finessen, testa och ge oss återkoppling.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Huvudsyftet med detta projekt är att underhålla och stödja Wikispeech-programvara och -verktyg som utvecklades med extern finansiering. Projektet kommer att säkerställa att programvaran fungerar, att säkerhetsproblem hanteras och att feedback från gemenskapen ges triage. Detta sker med egen finansiering för att säkerställa ett oberoende från extern finansiering.

2022: Huvudfokus kommer att ligga på att åtgärda den återkoppling som vi fått från gemenskapen kring Wikispeech-som-finess samt färdigställa möjligheten till lexikonredigering. Utifrån detta tittar vi på hur Wikispeech-som-finess kan göras tillgängligt (och attraktivt) för fler personer. Parallellt med detta underhåller vi existerande relationer med andra aktörer och finansiärer i sektorn. Vi tittar även på att åtgärda identifierade svagheter i Wikispeech för att möjliggöra en framtida utökning till fler språk samt för att göra den mer lättunderhållen.


Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikispeech-Maintenance-and-Support-2022

April Presentera Wikispeech för PTS 3 dagar André (med stöd av John) Sammanställning av hur projektet gick samt den utveckling som skett sedan projektet avslutades och hur vi ser på framtiden för Wikispeech.
Januari–december Åtgärda återkopplingar från gemenskapen 10 dagar Sebastian Bevaka den återkoppling och de felanmälningar som inkommit från gemenskapen via användning av Wikispeech som finess. Åtgärda de felanmälningar som inkommit under denna period eller tidigare. OBS: inkluderar ej fel i uttal vilket hanteras av efterföljande post. T287441
April–oktober Bygg ut gränssnitt för lexikonredigering 40 dagar Sebastian Gränssnittet för lexikonredigering byggs ut så att gemenskapen kan bjudas in att använda denna. T318563
Augusti–december Löpande kommunikation kring Wikispeech 1 dagar André (med stöd av Sebastian) m:Wikispeech/Log dokumenteras det fortskridande arbetet, främst begränsat till icke-tekniska aspekter. T318566
Oktober–november Pilottest av lexikonredigering 5 dagar Sebastian (med stöd av André) Iterativa tester av lexikonredigering samt åtgärder efter inkommen återkoppling. Först test med en mindre grupp inbjudna skribenter, sedan en öppen inbjudan till SVWP-gemenskapen. T287441
Oktober Stresstesta finessen 5 dagar André (med stöd av Sebastian och Kalle, samt andra på kansliet för kommunikation) Aktivera förrendering av sidor igen. Bjud in till att testa finessen (som inloggad). Specifik inbjudan riktad till de myndigheter som visade intresse. T318569
October–november Undersök alternativ för segmentering 5 dagar Sebastian (med stöd av André) Det finns mer sofistikerade metoder för att segmentera texten till meningar. Skulle något av dessa kunna plockas in? Framförallt för nya språk med annan struktur men även för att undvika speciallösningar i stil med förkortningar för baskiska. T318775
October–november Särkoppla Speechoid från föråldrad MaryTTS 20 dagar Sebastian (med stöd av André och Kalle) Den version av MarytTTS som Speechoid är knuten mot är kraftigt föråldrad. Målet är dels att kunna använda en modern och aktivt underhållen version av MaryTTS, men också att identifiera möjligheter till fler eller bredare motorer för att utöka språkstödet (se t.ex. OpenTTS). T318776
November Ta fram scenario för att lägga till nya språk 8 dagar Sebastian (med stöd av André) Syftet är att mer konkret kunna besvara frågan. Vad skulle krävas för att vi skulle kunna lägga till ett utav de svenska minoritetsspråken. T318777
November-december Iteration kring lexikonredigering 15 dagar Sebastian (med stöd av André) Iterativ utveckling av lexikonredigeringen utifrån den återkoppling vi får vid pilottesterna. T318779
September–november Undersök möjlighet att ha finessen påslagen för oinloggade 5 dagar André (med stöd av Sebastian, samt andra på kansliet för kommunikation) Involverar dels:
  • lärdomar från stresstesten,
  • en undersökning på om det är okej att oinloggade skickar requests till vår server,
  • om gemenskapen är övertygad om värdet av att finessen finns tillgänglig för oinloggade.
T318571
December Slutrapportering 3 dagar André (med stöd av Sebastian) Slutrapportering med speciellt fokus på nästa steg, identifierade svagheter, möjliga synergier med andra projekt. T318781

Samarbetspartners

  • KTH
  • STTS

Se även

Projektdata

Projekt nr. 224211 Ansvarig André
Projektstart 2022-01-01 Projektslut 2022-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 115000
Slutrapport/utvärdering Projekt:Wikispeech – Underhåll och support 2022/Slutrapport