Projekt:Stöd för innehållspartnerskap 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Delta i rådgivande kommitté Delta i den rådgivande kommittén för The Helpdesk där prioriteringar av ex. vilka dataset som ska laddas upp och varför efter att våra systerföreningar eller volontärer bett om stöd. Exakt plan för hur kommittén kommer att se ut är ännu inte spikat. Tycker du att detta kan vara intressant att delta i så skicka ett email så håller vi dig uppdaterad.
Identifiera dataset över kulturarvsinstitutioner Se projektportalen för FindingGLAMs på Meta för detaljer.
Matcha data om GLAM-institutioner på Wikidata Se projektportalen för FindingGLAMs på Meta för detaljer.
Organisera skrivtävlingar på Wikipedia om GLAMs Tävlingarna bör ske på olika språkversioner av, eller i nära samarbete med, volontärer som är experter på den aktuella gemenskapen.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet är en fortsättning av projektet Verktyg för partnerskap 2020-projektet. Projektet innefattar de ansökningar som vi planerar för att vi ska kunna fortsätta öka våra ansträngningar att genomföra de strategiska rekommendationerna samt utveckla föreningen till en tematiskt hubb.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Content-partnerships-support-2021

Juli–augusti 2021 Förbereda deltagande i COST-nätverk 1 John Identifiera olika COST-nätverk för att engagera fler grupper i fri kunskap. T260494
Juli 2021–juni 2022 Delta i LODEPA-nätverket 5 Alicia Delta i möten som anordnas av LODEPA-nätverket samt stödja eventuella insatser med en ansökan för att bli ett COST-nätverk. T287629
Augusti–december 2021 Skrivtävlingar på Wikipedia om GLAMs 10 Axel, med stöd av John C Genomföra skrivtävlingar på olika språkversioner av Wikipedia om GLAMs (tänk veckans tävling). Varje månad på ny språkversion. Vi vill se institutionerna beskrivna på olika språk och uppdaterad info. Vinner pris på WMF:s shop + diplom. Vi lyfter på tävlingsbidrag på grund vår ambition att mer aktivt stödja rörelsen runt "content partnerships " där GLAMs är centrala på olika sätt. Viktigt att engagera lokala volontärer som gillar att göra tävlingar och be dem att översätta och agera som organisatör av tävlingen på deras språkversion. T261540
Augusti–december 2021 Ta fram verktygslåda för att öppna upp GLAM-institutioner 20 John Cummings, med stöd av Axel, Tore, Alicia och John En verktygslåda (toolkit) utvecklas för de GLAM-institutioner som blivit inspirerade av OpenGLAM Declaration och som vill omsätta det i praktiken med nya öppenhetspolicies och metoder. Bevaka området så att EU + Digisams m.fl. direktiv följs vid digitalisering. T273958
November 2021–juni 2022 Förbättra användbarheten av Wikimedia Sveriges wiki 20 Maria, med stöd av Eric, Josefine, John och Alicia (tekniska) Föreningens wiki behöver arbetas med systematiskt för att uppdatera gamla sidor, skapa nya, strukturera upp informationen m.m. T278330
Augusti 2021–juni 2022 Mer data om GLAM-institutioner 30 Alicia Fortsatt uppladdning av dataset om GLAM-institutioner till Wikidata. Detta är en direkt fortsättning på arbetet som startade under projektet FindingGLAMs 2018. Evenemang med den svenska delegationen på UNESCO med inriktning på delegationerna från Afrika och Mellanöstern kan komma att genomföras, detta är beroende på hur situationen med covid-19 utvecklas globalt.
Augusti 2021–juni 2022 Insamlingskampanj F2F 100 Jenny, med stöd av John Baserat på erfarenheterna under 2020 kommer forsatta experiment att ske under 2021 samt 2022. Vi kommer att titta på hur insamling kan ske i samarbete med olika externa partners (ex. genomföra kampanjen på en GLAM-institution), hur den kan ledas/genomföras av lokala volontärgrupper på olika platser i landet, samt hur den kan koordineras med WMF:s bannerkampanj på Wikipedia och hur de två insamlingskampanjerna påverkar varandra. T275368


Samarbetspartners

 • Wikimedia Foundation

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213102 Ansvarig John
Projektstart 2021-07-01 Projektslut 2023-06-30 (det mesta nyttjas fram till juli 2022)
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 3 344 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 20/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.1b - Kansliutbildning för 2/12 stycken.
 • M.2a - Delta på 3/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (1000/1000 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-10-12 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En nedbrytning av budgeten sker och arbetsuppgifter fördelas bland personalen.
 • Avtal med konsulten John Cummings har förberetts. Innehållet är färdigt, men arbetet har tagit mer tid än förväntat då momsfrågan har behövts utredas ytterligare.
 • En presentation om hubbplanerna genomfördes på Wikimania 2021.
 • En portal för hubben har publicerats på Meta-wikin.
 • Hubben har presenterats för personal på Wikimedia Deutschland under deras morgonmöte.
 • Ett halvdussin intervjuer har genomförts för att få en bättre förståelse för de behov av stöd som finns inom rörelsen hos de som arbetar med innehållspartnerskap. Intervjuerna ligger till grund för en kontinuerlig revidering av arbetet i hubben. Totalt förväntas omkring 50 intervjuer ske innan sommaren 2022.
 • Över 500 000 redigeringar har skett på Wikimedia Commons och Wikidata. Redigeringarna handlar om tre områden: det är en fortsättning på arbetet med initiativen FindingGLAMs och Kopplat Öppet Kulturarv samt att strukturerad data har lagts till på bilder från fototävlingen Wiki Loves Monuments, för att förbättra sökbarheten. Diskussioner med ett flertal föreningar och volontärgrupper om att arbeta med material med anknytning till deras länder pågår.
 • Fler i personalen har lärt sig arbeta med massuppladdningsverktyg. Den interna utbildningen fortsätter under året.
 • Översättning av den globala strategin har skett till svenska.
 • Förberedelser för att motta testamenterade gåvor har genomförts och material kommer att publiceras inom kort.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • M.2a - Deltagande har skett på 2 int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Planering för insamlingskampanjen påbörjas med målet att i liten skala fortsätta experimenterandet i november/december.
 • Etableringen av en expertkommitté sker för att guida arbetet i helpdesken.
 • Diskussioner om ansvarsfördelning och om möjliga samarbeten med Wikimedia Foundation gällande samarbeten med FN-organ och andra IGO:er och INGO:er kommer att ske under oktober.
 • Vi påbörjar vidareutvecklingen av ISA Tool.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen