Projekt:FindingGLAMs 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Identifiera dataset över kulturarvsinstitutioner Se projektportalen på Meta för detaljer.
Matcha data om GLAM-institutioner på Wikidata Se projektportalen på Meta för detaljer.
Bli en regional koordinator i din Wikimediagemenskap Se projektportalen på Meta för detaljer.
Sök projektmedel för lokala event (avslutat) Se projektportalen på Meta för detaljer.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med John.Andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Detta är ett stort globalt externt finansierat projekt som syftar till att lägga till information om GLAM-institutioner från hela världen och de samlingar de har till Wikidata, Wikipedia och Wikimedia Commons. Databasen kommer att vara den första av sin typ och kommer att tillhandahålla en tjänst för både GLAM-sektorn, för organisationer som arbetar under krissituationer och för Wikimediaföreningar och användargrupper att hitta potentiella partners. Fallstudier avseende massuppladdningar och andra aktiviteter med olika typer av GLAM-institutioner kommer att tas fram. Där kommer lärdomarna att sammanfattas och effekten av arbetet analyseras och framtida möjligheter beskrivas.

2020: Projektet startade i augusti 2018 och fortsätter till februari 2020 (ursprungligen var slutdatumet i november 2019, men projektet har förlängts). Under året kommer vi att fokusera på att organisera en kampanj för att samla in data om GLAM-institutioner, organisera ett evenemang för Unesco för att identifiera nya och existerande dataset, ladda upp några återstående dataset om GLAM-institutioner och skriva fallstudier samt förbättra vår dokumentation baserat på detta.

Projektet dokumenterades löpande på Meta: https://meta.wikimedia.org/wiki/FindingGLAMs

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-FindingGLAMs-2018

Revideringar
Januari


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 183102 Ansvarig John
Projektstart 2018-08-13 Projektslut 2020-02-29
Finansiär Budget
Postkodlotteriets stiftelse 3 210 000 SEK
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 5/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang.
Slutrapport/utvärdering Projekt:FindingGLAMs 2018/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-03-13 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektets planerade aktiviteter avslutades 2020-02-29
 • Projektet presenterades för UNESCO:s nationella representationer
 • Projektet presenterades på konferensen Conference Open Data and Open Maps for Heritage Protection
 • Dokumentation för nybörjare på Wikidata har uppdaterats och utökats
 • Onlinetävlingen FindingGLAMs Challenge har genomförts
 • Skriftet med sju fallstudier håller på att färdigställas
 • Rapporten till finansiären håller på att färdigställas
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 9 stycken (2019) samt 2 stycken (2020) nya resurser.
 • T.2.1 - 25 stycken (2019) samt 55 stycken (2020) organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 stycken (2018), 7 stycken (2019) samt 5 stycken (2020) nya evenemang.
 • T.2.2b - 2 stycken (2018) 7 stycken (2019) samt 22 stycken (2020) nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på 1 stycken (2018), 4 stycken (2019) samt 0 stycken (2020) int. Wikimedia-evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen