Projekt:FindingGLAMs 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med John.Andersson(at)wikimedia.se

Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Budget skapas
 2. Om projektet startar för att en ansökan beviljas, lägg in Mall:Beviljad på ansökningssidan samt uppdatera årslistan med ansökningar, ex Ansökningar 2018
  1. Skapa Frivilligsidan
 3. Om det är ett projekt med extern finansiering, se till att alla beviljanden och avtal blir diarieförda enligt Diarium
 4. Meddela eventuella samarbetspartners om att projektet startar
 5. Meddela info om projektet till verksamhetschef så att data kan läggas till i Fortnox enligt Fortnox/nytt projekt
  1. Meddela sedan redovisningbyrån att boka in rätt budget på projektet enligt Fortnox/nytt_projekt#Lägga_till_budget_på_projekt
 6. Transkludera frivilligmallen på Frivilliguppdrag

Kort projektbeskrivning

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-FindingGLAMs-2018

Revideringar
Januari


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 183102 Ansvarig John
Projektstart Projektslut
Finansiär Budget
Postkodlotteriets stiftelse
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 5/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-09-20 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Genomgång av dataset vi påbörjat arbete med.
 • En projektportal har satts upp på Meta.
 • Handout om projektet har satts samman.
 • Volontär presenterade projektet på GLAM-konferens i Sydafrika.
 • Inledande möten med WMF har genomförts.
 • Inledande möten med UNESCO har genomförts.
 • Möten med Riksantikvarieämbete, Nordiska museet och Musikverket är inplanerat för fallstudie gällande verktyg för att kunna inkludera crowdsourcad metadata i museernas egna system.
 • Förberedelser av Wikimania har initierats.
 • Anmälan till GLAMwiki Conference.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 0 nya resurser.
 • T.2.1 - ANTAL organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - ANTAL nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på 0 int. Wikimedia-evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • MoU skrivs med WMF.
 • Struktur för fallstudier kommer att upprättas.
 • Kontakter med dataägare kommer att initieras (främst via representationerna på UNESCO).
  • Index över dataägare och tillgängliga dataset upprättas.
 • Struktur för samarbetet med Riksantikvarieämbete, Nordiska museet och Musikverket fastslås.
 • Arbetet med Wikimania ökar genom personalförstärkning.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen