Projekt:FindingGLAMs 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med John.Andersson(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-FindingGLAMs-2018

Revideringar
Januari


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 183102 Ansvarig John
Projektstart 2018-08-13 Projektslut 2019-11-15
Finansiär Budget
Postkodlotteriets stiftelse 3 210 000 SEK
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 5/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-11-20 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

2019-11-20

 • En delrapport färdigställdes i februari 2019.
 • 9 olika samlingar har laddats upp under 2019.
 • Totalt har 27 olika programpunkter på olika evenemang genomförts under 2019 i projektet.
 • På Wikimania framhölls projektet i ett stort antal presentationer och aktiviteter genomförts och konferensen och inledande hackathon, samt sidoaktiviteter knöts nära projektet.
 • Evenemang runt Problematiska data genomförs och rapport levereras till Riksantikvarieämbetet.
 • Genom fallstudierna knyts arbete inom flera olika projekt samman inom ramen för FindingGLAMs.
 • Projektet har mynnat ut i ett fördjupat samarbete med Wikimedia Foundation om att utveckla Wikimedia Sverige till att bli en tematisk hubb.
 • Ett samarbetsavtal har tagits fram med UNESCO Archievs om att tillgängliggöra material från dem.
 • En internationell kampanj för att förbättra informationen på Wikidata om GLAM-institutioner har förberetts och planeras att genomföras under januari-februari 2020.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 9 nya resurser.
 • T.2.1 - 9 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 7 nya evenemang.
 • T.2.2b - 6 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på 2 int. Wikimedia-evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fallstudierna utvecklas ytterligare.
 • Förberedelse inför slutrapportering påbörjas.
 • Uppladdning av material från Nordiska museet färdigställs.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen