Projekt:Rätten till kunskap i Sverige

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kort projektbeskrivning

Under ledning av IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), med finansiering från Arcadia Fund, syftar detta projekt till att skapa nationella nätverk för att främja rätten till kunskap. Detta sker genom lobbying samt aktiviteter för att öka allmänhetens medvetenhet och intresse för upphovsrättsfrågor. Föreningens roll blir att ta ledning för att utveckla nätverket i Sverige samt titta på möjligheten att ta fram utbildningsmaterial och organisera nationella event.

Detta projekt bidrar till att uppfylla strategiområdet "T.2 Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm."

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Knowledge-rights-in-Sweden

Hela året Delta i monthly KR21 Corodinators meeting 1,5 Eric
Hela året Delta i KR21 Policy Commitee meetings 0,5 Eric
Oktober Skriva synpunkter till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition 4 Eric
Oktober Skriva synpunkter till förslaget om nationella riktlinjer för öppen vetenskap 2 Eric
23-04-18 Samtal med professor om gränsöverskridande forskning
2023-05-30–06-01 KR21-konferens i Bryssel 3 Eric
23-10-18–19 Deltagande på och föreläsning vid möte med expertgruppen för bibliotek och upphovsrätt. Föreläsning om CDSM-direktivet och den statliga utredningen. Ledde workshop om rights retention och SPR. 2 Eric
23-11-16 Förbereda programförslag till museernas vårmöte 0,25 Eric
23-11-17 ERA-intervju 0,25 Eric
23-11-28 Samtal med Finlands nationella KR21-koordinator 0,25 Eric
23-11-30 Föreläsning, IP-symposim, Stockholms universitet 0,5 Eric
23-12-06 Topic Modeling Seminar, om KB:s Bertopic 0,25 Eric
24-01-19 Betänkande lämnas över till regeringen med efterföljande insatser 5 Eric
24-01-24 Panelsamtal om betänkandet om upphovsrättens inskränkningar
24-03-07 Webbinarium om betänkandet om upphovsrättens inskränkningar 1 Eric
24-03-19 Webbinarium med Swedsoft om TDM 1 Eric
24-03-21 Webbinarium om TDM med upphovsrättsnätverk 1 Eric
24-03-21 Möten med MPs 0,5 Eric
24-04-25–26 Brysselkonferens


Samarbetspartners

 • IFLA

Se även

Projektdata

Projekt nr. 231214 Ansvarig Eric
Projektstart 2023-04-15 Projektslut 2024-07-31
Finansiär Budget
Stichting IFLA Foundation (2023) 200 000 
Stichting IFLA Foundation (2024) 177 000
Interna mål   Externa mål
 
 • 2 kunskapsunderlag och informationsmaterial
 • Deltagande på 1 centralt möte med bibliotekssektorn
 • Kontakter med 10 centralt placerade personer i bibliotekssektorn
 • 3 workshoppar med bibliotekssektorn om öppna normer
 • Direkta kontakter med 15 riksdagsledamöter
 • Samarbete med 8 centrala riksdagsledamöter
 • 2 blogginlägg på svenska
 • 10 inlägg i sociala medier
 • 1 seminarium om undantag och inskränkningar i upphovsrätten 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Deltagande på månatliga nätverksmöten
 • Föreläsning för grupp med bibliotekarier
 • Föreläsning på tvärvetenskapligt IP-symposium
 • Samtal med universitetsbibliotekarier om E-böcker
 • Deltog på 1 möte med expertgruppen för bibliotek och upphovsrätt
 • Direkta kontakter med 2 riksdagsledamöter
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2023.
Kommentar från verksamhetschefen