Projekt:Rätten till kunskap i Sverige/Resultat och mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för rapportering av Resultat och mätetal för aktiviteter genomförda i Rätten till kunskap i Sverige.

För vanliga frågor kring mätetalen se Mall:Core metrics/FAQ.

Även aktiviteter som ej organiserats av oss men där vi deltagit kan resultatrapporteras här, se FAQ:n för när mätetal bör anges i dessa situationer.

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Föreläsning för expertgruppen för bibliotek och upphovsrätt

Datum
2023-10-18
Info-länk
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Höll anförande om upphovsrätt, i synnerhet DSM-direktivet och statliga utredningen, för expertgruppen för bibliotek och upphovsrätt som samlar universitetsbibliotekarier som behöver hantera upphovsrättsliga frågor. Ledde till många diskussioner.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 20 12 0 0 32
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Föreläsning på tvärvetenskapligt IP-symposium, SU

Datum
2023-11-30
Info-länk
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Höll anförande på tvärvetenskapligt IP-symposium på Stockholms universitet. Uppskattades och ledde till många diskussioner, i synnerhet om Wikimedia och AI.: Presentation: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright_experts_in_practice_%E2%80%93_content_moderation_on_the_Wikimedia_platforms.pdf
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 13 13 0 0 26
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Nätverksmöte

Datum
2023-12-18
Info-länk
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Första nätverksmötet med upphovsrättsnätverket.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 3 1 0 0 4
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Nätverksmöte 2

Panelsamtal panoramafrihet och parodiundantag, Stockholm

Datum
2024-01-25
Info-länk
https://upphovsrattsforeningen.se/former-activities
Vem
Upphovsrättsföreningen, Eric deltog i panelsamtal med SVT, Bildupphovsrätt och domare från Patent- och marknadsdomstolen
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Panelsamtal om inskränkningsbestämmelser för parodi och panorama. Lyfte oklarheten om vad förvärvssyfte innebär, men att det är bra att användare garanteras större säkerhet.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 60 60 0 0 120
Number of editors 1 1 0 0 2
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Webbinarium om betänkandet om upphovsrättens inskränkningar

Datum
2024-03-07
Info-länk
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Webbinarium_om_bet%C3%A4nkandet_om_upphovsr%C3%A4ttens_inskr%C3%A4nkningar.webm
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Webbinarium_om_bet%C3%A4nkandet_om_upphovsr%C3%A4ttens_inskr%C3%A4nkningar.webm
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 60 27 0 0 87
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1 0 0 1


Webbinarium om TDM, AI och upphovsrätt

Datum
2024-03-21
Info-länk
https://www.swedsoft.se/event/webinar-understanding-the-impacts-of-copyright-on-ai-development/
Vem
Swedsoft arrangerade, Eric presenterade.
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Höll en presentation för Swedsoft med cirka 35 deltagare från företag, universitet, lärosäten och myndigheter. Fokuserade på upphovsrätt för TDM och AI-utveckling.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 35 35
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga core metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser