Projekt 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2022

På denna sida hittar du alla projekt som genomförs under 2023. För att se hur väl vi uppfyller verksamhetsplanen är det enklast att titta på sidan Ledningsrapport 2023.

Tillgång

Projekt:Innehållspartner 2023/Projektdata

Projekt nr. 223121 Ansvarig André
Projektstart 2022-07-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Nordiska museet 510000


Projekt nr. 213123 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2023
Finansiär Budget
Riksantikvarieämbetet (2021) 205 121 kr 
Riksantikvarieämbetet (2022) 204 898 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar.

Projekt:Beslutsfattare 2023/Projektdata

Projekt nr. 213203 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-07-01 Projektslut 2024-06-30
Finansiär Budget
American University (2021) 100 000 kr 
American University (2022) 100 000 kr 
American University (2023) 100 000 kr 
Total: 300 000 kr
Interna mål   Externa mål

2021

 • T.2.1 - 1 organisation tar del av info om fria licenser
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade av minst 1 nya evenemang  
 • 1 nationell strategi och aktivitetsplan
 • 1 nationell aktivitet (evenemang, workshop, policy paper etc.)
 • 2 möten med nationella tjänstemän
 • 2 blogginlägg per år om SCCR och koalitionens arbete
 • Ta fram och/eller översätta policypapper, grafik, kommunikationsmaterial etc.

Projekt:Politiska beslutsfattare 2023/Projektdata Projekt:Rätten till kunskap i Sverige/Projektdata

Projekt nr. 213102 Ansvarig John
Projektstart 2021-07-01 Projektslut 2023-12-31 (det mesta nyttjas fram till juli 2022)
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 3 344 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 20/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.1b - Kansliutbildning för 2/12 stycken.
 • M.2a - Delta på 3/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (1000/1000 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.

Projekt:Internationella innehållspartner 2023/Projektdata

Användning

Projekt:Läsare 2023/Projektdata Projekt:Nya användare 2023/Projektdata

Gemenskapen

Projekt:Befintliga gemenskaper 2023/Projektdata Projekt:Nya gemenskaper 2023/Projektdata

Projekt nr. 215205 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-10-07 Projektslut 2022-10-22
Finansiär Budget
Svenska Institutet 50 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1 nya resurser
 • T.2.1 - 2 organisationer tar del av info om fria licenser
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
Slutrapport/utvärdering slutrapport


Projekt nr. 225206 Ansvarig Josefine
Projektstart 2022-08-01 Projektslut 2024-03-01
Finansiär Budget
Postkodsstiftelsen 2300000 
Wikimedia Foundation (WCF) 448000


Möjliggörande

Projekt:Föreningsutveckling 2023/Projektdata Projekt:Internationella fri kunskapsrörelsen 2023/Projektdata