Projekt 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2022 | 2024 >>

På denna sida hittar du alla projekt som genomförs under 2023. För att se hur väl vi uppfyller verksamhetsplanen är det enklast att titta på sidan Ledningsrapport 2023.

Tillgång

Projekt nr. 231100 Ansvarig Tore
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 150 000 
Flera GLAM-instutitioner 172 000
Slutrapport/utvärdering Slutrapport


Projekt nr. 223121 Ansvarig André
Projektstart 2022-07-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Nordiska museet 510 000
Slutrapport/utvärdering 100 000 Bildminnen - Slutrapport.pdf


Projekt nr. 213123 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2023
Finansiär Budget
Riksantikvarieämbetet (2021) 205 121 kr 
Riksantikvarieämbetet (2022) 204 898 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar.


Projekt nr. 231200 Ansvarig Eric
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 155 000


Projekt nr. 213203 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-07-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
American University (2021) 100 000 kr 
American University (2022) 100 000 kr 
American University (2023) 100 000 kr 
Total: 300 000 kr
Interna mål   Externa mål

2021

 • T.2.1 - 1 organisation tar del av info om fria licenser
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade av minst 1 nya evenemang  
 • 1 nationell strategi och aktivitetsplan
 • 1 nationell aktivitet (evenemang, workshop, policy paper etc.)
 • 2 möten med nationella tjänstemän
 • 2 blogginlägg per år om SCCR och koalitionens arbete
 • Ta fram och/eller översätta policypapper, grafik, kommunikationsmaterial etc.

Rapportering mot externa mål


Projekt nr. 231210 Ansvarig Eric
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Donationer 240 000


Projekt nr. 231214 Ansvarig Eric
Projektstart 2023-04-15 Projektslut 2024-07-31
Finansiär Budget
Stichting IFLA Foundation (2023) 200 000 
Stichting IFLA Foundation (2024) 177 000
Interna mål   Externa mål
 
 • 2 kunskapsunderlag och informationsmaterial
 • Deltagande på 1 centralt möte med bibliotekssektorn
 • Kontakter med 10 centralt placerade personer i bibliotekssektorn
 • 3 workshoppar med bibliotekssektorn om öppna normer
 • Direkta kontakter med 15 riksdagsledamöter
 • Samarbete med 8 centrala riksdagsledamöter
 • 2 blogginlägg på svenska
 • 10 inlägg i sociala medier
 • 1 seminarium om undantag och inskränkningar i upphovsrätten


Projekt nr. 213102 Ansvarig John
Projektstart 2021-07-01 Projektslut 2023-12-31 (det mesta nyttjas fram till juli 2022)
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 3 344 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 20/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.1b - Kansliutbildning för 2/12 stycken.
 • M.2a - Delta på 3/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (1000/1000 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.


Projekt nr. 231500 Ansvarig John
Projektstart 2023-04-15 Projektslut 2023-12-01
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 180 000


Användning

Projekt nr. 232100 Ansvarig Tore
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-04-15
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 0
Slutrapport/utvärdering N/A. Projektet avslutades i förtid.


Projekt nr. 232500 Ansvarig André
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 243 000


Gemenskapen

Projekt nr. 233100 Ansvarig Tore
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 457 500
Slutrapport/utvärdering Slutrapport


Projekt nr. 233200 Ansvarig Josefine
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 135 000 
Donationer 7 500


Projekt nr. 215205 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-10-07 Projektslut 2022-10-22
Finansiär Budget
Svenska Institutet 50 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1 nya resurser
 • T.2.1 - 2 organisationer tar del av info om fria licenser
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
Slutrapport/utvärdering slutrapport


Projekt nr. 225206 Ansvarig John
Projektstart 2022-08-01 Projektslut 2024-03-01
Finansiär Budget
Postkodsstiftelsen 2 300 000 
Wikimedia Foundation (WCF) 448 000


Möjliggörande

Projekt nr. 234500 Ansvarig John
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 508 000 
Donationer 365 000


Projekt nr. 234400 Ansvarig John
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 102 000