Projekt:Läsare 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Ordna ett arrangemang! Det behövs personer som ordnar workshopar om källkritik och Wikipedia. I vissa fall går det även att söka stöd för genomförandet av dessa händelser.
Skriv på bloggen! Finns det något område inom källkritik eller referenser som behöver lyftas fram eller beskrivas i sociala medier? Skriv en bloggpost på Wikimedia Sveriges webbplats.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med tore.danielsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Detta projekt bidrar till att uppfylla strategiområdet ""A.1 Föreningen ska ge volontärer och användare verktyg och möjligheter att bidra till och säkerställa kvalitativ information."" Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projekten Synlighet 2022.

Fokus för projektet är att informera och nå ut till de som konsumerar information på Wikipedia om hur de kan göra det källkritiskt. Målgruppen är framförallt de som i sin tur kan nå ut till större grupper av läsare som till exempel journalister, forskare, pedagoger och bibliotekarier. Arbete med att ge stöd till de som bidrar med källor undersöks till nästa år.

Denna beskrivning kommer att uppdateras med övergripande aktiviteter samt fokus för året.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Readers-2023

Januari Kommunikation, mejl och planering 1 Tore Internt administrativt arbete T335731
Februari Kommunikation, mejl och planering 1 Tore Internt administrativt arbete T335731
Mars Kommunikation, mejl och planering 1 Tore Internt administrativt arbete T335731
April Kommunikation, mejl och planering 1 Tore Internt administrativt arbete T335731
Maj Projektet avbrutet 1 Tore Projektet avbrutet T335731
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 232100 Ansvarig Tore
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-04-15
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 0
Slutrapport/utvärdering N/A. Projektet avslutades i förtid.