Projekt:Befintliga gemenskaper 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2024 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Ordna ett arrangemang! Det behövs personer som ordnar lokala fotosafaris, skrivstugor och workshopar för fri kunskap. I vissa fall går det även att söka stöd för genomförandet av dessa händelser.
Skriv på bloggen! Finns det något område inom Fri kunskap som behöver lyftas fram eller beskrivas i sociala medier? Skriv en bloggpost på Wikimedia Sveriges webbplats
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med tore.danielsson(at)wikimedia.se


Projektbeskrivning

Projekt bidrar till att uppfylla strategiområdet "G.1 Föreningen ska stötta existerande gemenskaper." Den huvudsakliga målgruppen är den existerande Wikimediagemenskapen i Sverige. Genom projektet ges de stöd för att genomföra sina insatser och förverkliga sina idéer. Detta görs genom bidrag, praktiskt stöd, dokumentation samt genom att utveckla och stödja olika nätverk av personer i gemenskapen. Under 2022 stals en stor del av föreningens teknikpool, om utrustningen kommer att kunna ersättas är ännu oklart. Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projekten Stöd till gemenskapen 2022, Utvecklingsstöd 2022 samt Wiki Loves 2022.

Samlande sida för rapportering och genomförda aktiviteter finns i resultat och mätetal för Befintliga gemenskaper 2023. Övergripande task för Phabricator är T331418.

Se även Slutrapport och ekonomisk rapport.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Existing-communities-2023

Januari – mars Planering och förberedelse Löpande möten enligt planering Tore I samarbete ledning och övrig personal på kansliet T331418
April – juni Pre Wikimedia hackathon 2023 Enligt planering Axel, Sebastian, André Diskussion om tekniska möjligheter i att bygga en funktion som automatiskt med ChatGPT sammanfattar stycken och artiklar T331418 + Pre Wikimedia hackathon 2023
Juli – september Kick-off för WLM 2023 Enligt planering Axel och Tore Livesändning. Cirka 10 views live och 150 views på Youtube under september 2023 T331418
Oktober – december Arbeta med uppsatsen Negotiating Knowledge on Wikipedia Enligt planering Tore Publicera en bloggpost på både Diff och Wikimedia Sveriges blogg T342411


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 233100 Ansvarig Tore
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 457 500
Slutrapport/utvärdering Slutrapport