Projekt:Föreningsutveckling 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Underhållsarbete på föreningens wiki. Hjälp oss att hålla koll på klotter på föreningens wiki, samt med språkvård och wikifiering.
Stödsidor på föreningens wiki. Föreningens wiki är ett av våra viktigaste arbetsredskap, men den saknar en hel del stödsidor vilket gör det svårt för ny personal och volontärer att hjälpa till. Hjälp oss att sätta upp stödsidor så att vi sänker tröskeln.


Kort projektbeskrivning

Detta projekt bidrar till att uppfylla de tre strategiområdena "M.1 Föreningens arbete ska vara operativt hållbart." och "M.2 Föreningens arbete ska vara finansiellt hållbart." och "M.3 Föreningen ska samarbeta med nya partner och aktörer.". Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projekten Organisationsutveckling 2022, Föreningsengagemang 2022, FOSS för föreningen 2022, Kunskap i krissituationer 2022, Stöd till den Europeiska hubben 2022 samt Experimentella partnerskap 2022.

Fokus under året ligger på att Wikipedia.se nylanseras med insamlingsfunktioner, ta fram och genomför en utbildningsplan för personalen, aktivera nytt CRM-system för donationer och medlemmar (största delen av arbetet sker inom projektet Wikipedia för hela Sverige, gå igenom existerande policys och riktlinjer för föreningen för enhetligt format, ta fram version 3.0 av Rapport om klimatpåverkan, ta fram version 2.0 av Rapport om mångfald, riktlinjer för olika delar av verksamheten utvecklas.

Tidplan

Datum Aktivitet Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Development-of-the-association-2023

Januari Projektet startar John Projektsidor m.m. upprättas
Januari–december CRM-system André Kravspecifikation av CRM-system. Kontakter med leverantörer. Kontakter med andra organisationer om deras upplevelser. Arbetet har huvudsakligen skett inom ramen för Wikipedia för hela Sverige T281683
Februari–december Utbildningsplan för personalen Josefine Fokus är på internutbildningar för personalen för ett strukturerat kunskapsutbyte mellan föreningens personal. Ett underlag om hur urval av ämnen tas fram och en rutin införs
Februari–maj Wikipedia.se vidareutvecklas Sebastian Utveckling av webbplatsen samt upprättande av möjlighet att lägga till en banner på sidan
Februari–december Standardisering av styrdokument John Sker med styrelsen
Klimatpåverkansrapport utvecklas Eric Framtagande av rapporten till årsmötet 2024. Uppdaterad metodik. Möte med WMCH för utbyte om hur arbetet gått till. T352333
Maj–december Mångfaldsrapport utvecklas Jenny T302251
December 2023 Vidareutveckla Nyårsbotten Sebastian, med stöd av André Vidareutveckla Nyårsbotten för att hantera en större del av arbetsflödet vid årsuppstarten. Project start bot
December Projektet slutar John Slutrapport skrivs


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 234500 Ansvarig John
Projektstart 2023-01-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 508 000 
Donationer 365 000