Projekt:Föreningsutveckling 2024

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2023
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Underhållsarbete på föreningens wiki. Hjälp oss att hålla koll på klotter på föreningens wiki, samt med språkvård och wikifiering.
Stödsidor på föreningens wiki. Föreningens wiki är ett av våra viktigaste arbetsredskap, men den saknar en hel del stödsidor vilket gör det svårt för ny personal och volontärer att hjälpa till. Hjälp oss att sätta upp stödsidor så att vi sänker tröskeln.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

    1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, t.ex. Beslut & attesteringar 2024

Kort projektbeskrivning

Tidplan

Datum Aktivitet Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Development-of-the-association-2024

Januari Projektet startar John Projektsidor m.m. upprättas.
Januari–december Internutbildningar Axel (januari–april) och Jenny (maj–december) Sker enligt uppsatt process och planering. Arbetet i projektet handlar om koordinering och förberedelser medan deltagande tidsloggas på Anställda.
Februari–maj Riskanalys uppdateras John Den riskanalys som togs fram 2022 uppdateras tillsammans med styrelsen. Processen för detta framöver spikas. T363138
Mars–April Material för att visa på effekten utvecklas John, med stöd av Jenny Omtag av hur verksamhetsmålen struktureras och presenteras. Effekten av föreningens arbete inkluderas tydligare i förvaltnings- och verksamhetsberättelse. Omarbetning av Verksamhetsberättelse så att det täcker Effektrapportens behov

Effekterna av vårt arbete bakas in i föreningens externa kommunikation.

April–september Implementering av CRM-system André, med stöd av Jenny Inköp av nytt CRM-system. Överföring av data från nuvarande system. Uppdatering av stödmaterial och processer.
Mars–maj Innehåll: Banners på Wikipedia.se Jenny Utveckling av banners med stöd av volontärer. A/B-testning och analys. Plan för framtiden.
Mars–maj Tekniskt: Banners på Wikipedia.se Sebastian Uppsättning av sidor att länka till samt koppling till Matomo. Vidareutveckling av wikipedia.se baserat på identifierade behov när banners utvecklats.
April–maj Standardisering av styrdokument John Sker med styrelsen. Fokus är på att implementera policymallen på ett urval av föreningens policydokument.
Maj Personalsamling organiseras John Projektrevidering- och planering för andra halvan av året.
Juli–december Data om föreningen på Metabase Andreas Inkludering av data om föreningens verksamhet på Metabase.
Augusti–december Testamentesinsamling Anna, med stöd av Jenny Förbereda material om hur testamenterade medel kan ges till föreningen. Upprättande av processer för att hantera förfrågningar. Information om möjligheten. T288434
Augusti–december Digital insamlingskampanj Anna Genomför insamlingskampanjer på sociala medier. T363455
September Deloitte Impact Day Eric Sätta upp plan till Deloitte med uppgifter och schemalägga arbetet.
November–december Personalsamling organiseras André Projektplanering för 2025.
December Vidareutveckla Nyårsbotten Sebastian, med stöd av André Vidareutveckla Nyårsbotten för att hantera en större del av arbetsflödet vid årsuppstarten. Project start bot
December Projektet slutar André Slutrapport skrivs


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 244500 Ansvarig John
Projektstart 2024-01-01 Projektslut 2024-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 248 400