Projekt:Hotat kulturarv och crowdsourcing

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, t.ex. Beslut & attesteringar 2024
 1. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
  1. /Frivillig

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att utforska hur Wikimediarörelsen kan arbeta tillsammans för att samla kunskap, dela insikter och iterativt utforska olika sätt genom vilka allmänheten kan engageras, genom crowdsourcing, till att dokumentera och beskriva hotat kulturarv i centrala och östra Europa. Finansiering söks från Svenska institutet för projekt för att därigenom även fördjupa samarbeten med Wikimediaorganisationer i Östeuropa och den planerade Regionala hubben CEE Hub.

Detta projekt är en del av vårt arbete med att öka tillgång till fri kunskap internationellt. Det bidrar huvudsakligen till att uppfylla ett eller båda de strategiska målen i programmet Tillgång.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig partner Om WMSE, ansvarig på WMSE Kommentar Phabricator

WMSE-Cultural-heritage-at-risk-and-crowdsourcing

2023-12-01 är starten på projektet, 2023-12– 2024-01 för förberedelse/utförande av kick-off evenemang Förberedelse för projektets kick-off möte (agenda, resor, plats, catering, osv.) i Sverige. Vid evenemanget diskuterar projektteamet vem som ska bjudas in till nätverket, vad som ska täckas i WG-rapporterna, samt att träffa ledande personer inom det aktuella området i Sverige för att utbyta kunskap och information. WMSE leder projektet vidare WMSE Eric Inledande möte 14-16/2 februari
2023-12 – 2024-02 för planering. 2024-02 – 2024-10 för kommunikationsaktiviteter Kommunikationsplanen utvecklas av projektteamet. Skrivande av blogginlägg, pressmeddelanden och innehåll för sociala medier för att dela insikter om hela projektet eller insikter från respektive WGs görs löpande. Utkast delas och diskuteras av hela projektledningsteamet för att säkerställa att insikterna representerar nätverket WMPL
2024-01–03 Förberedelse av avtal med partners och revisor WMSE Andre
2023-12 – 2024-10 WG-möten pågår löpande under hela projektet, inklusive tvärgående WG-möten för att säkerställa att insikter sprids mellan WGs och över hela nätverket. Nätverket och WGs organiserar virtuella kick-off evenemang. Allt arbetsmaterial är tillgängligt för alla WGs när som helst. Två Wikimedia-partners kommer att representeras i varje WG. En fungerar som ordförande Roterande ansvar
2024-01 – 2024-10 Reguljära virtuella möten mellan projektledningsteamet, inklusive WG-ledare, för att koordinera mellan arbetsgrupperna och dela fynd, lärdomar och möjligheter Roterande ansvar
2024-01 – 2024-06 Tillsammans med experter inom området utforska skärningspunkten mellan digitalisering av hotat kultur- och naturarv och säkerställa att de insikter som samlats sprids bland de fyra WGs, vilket resulterar i viktiga åtgärdspunkter som alla WGs behöver beakta. WMUA
2024-03 – 2024-10 Identifiera och sammanställa information om befintliga kultur- och naturarvsinstitutioner och deras datauppsättningar, inklusive deras licenser, i Östersjöregionen WMUA
2024-03 – 2024-10 Identifiera potentiella partners och relevanta intressenter intresserade av digital bevaring av naturligt och kulturellt arv i fara i Östersjöregionen WMGE
2024-03 – 2024-10 WGs organiserar (digitala/hybrida) seminarier, osv. för att samla insikter och input från experter från Östersjöregionen för specifika frågor som behandlas i WG-rapporten Roterande ansvar
2024-04 – 2024-05 Mittprojektmöte i Georgien för projektledningsteamet för att genomföra textverkstäder för rapportskrivning. Detta äger rum när varje arbetsgrupp har genomfört omfattande forskning WMGE
2024-03 – 2024-10 Identifiera lämpliga konferenser och organisera projektteamets deltagande i dem, representerande hela projektet eller de respektive arbetsgrupperna WMPL
2023-12 – 2024-10 Varje WG utvecklar en rapport. Vid projektets slut tar WMSE på sig den redaktionella uppgiften att säkerställa att huvudpunkterna är sammanhängande och lättförståeliga WMSE Eric
2024-08 Projektmöte vid Wikimania 2024-konferensen i Polen. Deltagande på Wikimania finansieras själv WMPL
2024-06 – 2024-10 Förbereda ansökningar för framtida projektfinansiering baserat på identifierade öppna utlysningar WMSE John
2024-08 – 2024-09 Ett hybridnätverks- och kunskapsdelningsevenemang i Polen där de fyra utkasten presenteras och diskuteras för att samla feedback för slutförande från både experter från WGs och externa intressenter med omfattande kunskap. WMPL
2024-08 – 2024-10, projektet avslutas 2024-10-31 Avsluta projektet. Planera för nätverkets framtida roll och struktur för att säkerställa långsiktiga fördelar och möjligheter. Slutet på projektet och rapportering Alla


Samarbetspartners

Projektet är finansierat av Svenska Institutet
 • WMPL
 • WMGE
 • WMUA
 • Content partnerships hub
 • CEE Hub

Se även

Projektdata

Projekt nr. 231505 Ansvarig Eric
Projektstart 2023-12-01 Projektslut 2025-02-28
Finansiär Budget
Svenska institutet 400 000 
Wikimedia Foundation (WCF) 63 900