Projekt:Befintliga gemenskaper 2024

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2023
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med jenny.brandt(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

  1. Projektledning inleds
    1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, t.ex. Beslut & attesteringar 2024
  1. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
    1. /Frivillig
  2. Kontrollera att länken till förra årets projekt överst på sidan går rätt (använd {{Bläddra}})

Kort projektbeskrivning

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Existing-communities-2024

Januari–februari Projektledning Axel Enligt planering.
Januari–juni WLE och WLM Alicia Synkning av Wiki Loves Earth- och Wiki Loves Monuments-dataset.
Januari–december Tekniskt expertstöd 6 Sebastian Teknisk support som syftar till att främja gemenskapen.
Januari–december Projektledning Jenny Koordinering med Axel runt praktisk hantering av ansökningar, utskick och utbetalningar.
Mars–april Överlämning och dokumentation Axel Hantera inkomna ansökningar samt överlämning till Jenny och Anna.
Mars–april WL-förberedelser Axel Ge träning till jury, inköp av priser, genomgång av wikisidor.
Maj WLE Andreas Data-städning och SDC
Juni–december Kommunikation Anna Kommunikation gällande ansökningar, lån och mediaakreditering. Kommunikation runt Wiki Loves-tävlingarna.
Juni–december Tekniskt expertstöd Alicia Tekniskt expertstöd vid behov.
Juni–december Stöd till Gemenskapen Alicia Tekniskt stöd för Stöd till Gemenskapen vid behov, inkl. batchuppmärkning av bilder samt statistikuttag.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 243100 Ansvarig Jenny
Projektstart 2024-01-01 Projektslut 2024-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 453 717